Country outlook
Market area:
Industry:

Chilen liiketoimintaympäristö ja kaupantekokulttuurin haasteet suomalaisten yritysten näkökulmasta

08.02.2017
Chilen liiketoimintaympäristö ja kaupantekokulttuurin haasteet suomalaisten yritysten näkökulmasta
Chile on monella mittarilla Latinalaisen Amerikan kilpailukykyisin ja vakain talous. Suhteellisen pienestä koostaan huolimatta Chile on kiinnostava markkina: chileläisten ostovoima on Latinalaisen Amerikan korkein, Chilen lainsäädäntö yritysystävällinen ja verotus maltillista. Onnistuneen talouspolitiikan seurauksena Chilen talous on kasvanut erityisen nopeasti.
 
"Chile on Suomessa liian vähän tunnettu menestystarina: demokratiaan vuonna 1990 palaamisen jälkeen maa on ollut yhteiskunnallisesti vakaa ja sen talous on kasvanut keskeytyksettä. Liiketoimintaympäristöltään Chile on suomalaisille yrityksille varsin selkeä ja helppo", toteaa suurlähettiläs Mika-Markus Leinonen.
 
Suomen ja Chilen välinen kauppa on kehittynyt tasaisesti ja vuonna 2014 kauppavaihto oli noin 360 miljoonaa euroa. Chile on Etelä-Amerikan mittakaavassa pienestä 17,4-miljoonaisesta väkiluvustaan huolimatta Suomen toiseksi suurin kauppakumppani Latinalaisessa Amerikassa.
 
Viimeisin tutkimus Suomen ja Chilen välisestä kaupantekokulttuurista tehtiin vuonna chileläis-amerikkalaisen Alex Krimanin toimesta vuonna 2003. Tuore tutkimus pohjautui aiempaan tutkimukseen keskittyen myös löytämään kaupantekokulttuuriin liittyviä haasteita. Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa Chilen liiketoimintaympäristöstä ja -kulttuurista sekä identifioida suomalaisten yritysten yleisimpiä haasteita Chilessä. Tarkoituksena on luoda pohjaa liiketoimintakulttuurien erojen ymmärtämiselle sekä liiketoiminnan tehokkaalle sujumiselle.
 
Selvityksen tuottamat tulokset ovat informatiivisia. Haastatellut suomalaisten yritysten edustajat kokevat Chilen maaksi, jossa perusasiat liiketoiminnalle ovat kunnossa: Chile on yhteiskuntana vakaa, talous perustuu vapaisiin markkinoihin, verotus on maltillista, ja lisäksi tuonti ja vienti on tehty helpoksi. Tutkimus vahvistaa käsityksen Chilestä toimintaympäristönä, josta on helpointa aloittaa Latinalaisen Amerikan markkinoiden valloitus.
 
Suurimmat erot Chilen liiketoimintakulttuurissa verrattuna Suomeen liittyvät päätöksentekoon, organisaatioihin, aikakäsitykseen, liikekumppanuuksiin sekä riskinottoon. Erot liiketoimintakulttuurissa tulisi ottaa huomioon liiketoimintaa suunniteltaessa, joten paikallistuntemus on tärkeää.
 
Selvitys toteaa Chilen olevan houkutteleva kohde suomalaisyrityksille ja sen liiketoimintaympäristö olevan erittäin toimiva. Chilen rajallisen kokoisille markkinoille on helppo tulla ja tuotetta voi hioa, testata ja kehittää Latinalaisen Amerikkaan sopivaksi, ennen laajentumista suuremmille markkinoille kuten Meksikoon tai Brasiliaan. Chilen pienemmille markkinoille laajentumisen liiketaloudelliset riskit ovat myös ratkaisevasti pienemmät.
 
Suomen Santiagon-suurlähetystössä korkeakouluharjoittelijana toimineen Hermanni Vanha-Jaakkolan tekemään selvitykseen on mahdollista tutustua laajemmin liitteenä olevan PDF-tiedoston myötä.​​

 

Average (0 Votes)
No comments yet. Be the first.