Marokko pärjäsi hyvin Doing Business-indeksissä

business-environment doing-business
Embassy of Finland
Rabat
+212 537 658 775
sanomat.RAB@formin.fi
Vuoden 2019 Doing Business – indeksin tulokset on julkaistu. Marokko on yltänyt sijalle 60. ja on nyt sekä MENA-alueen, että koko Afrikan kärkikastia. Viimeisten vuosien aikana Marokossa on tehty uudistuksia lähes kaikkien indeksin mittareiden saralla. Tämä näkyy tuloksessa, joka on yhdeksän sijaa parempi kuin edellisvuonna. Marokon tavoitteena on olla 50 parhaan joukossa vuoteen 2021 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen vaatii paljon työtä, mutta Marokko on sitoutunut kehittämään indeksissä mitattavia osa-alueita ja parantamaan liiketoimintaympäristöä. Doing business – indeksi mittaa liiketalouden toimintaympäristöä kymmenen eri mittarin avulla. Doing Business – indeksi on aloitettu vuonna 2002 ja mitattavien maiden määrä on sen jälkeen kasvanut, kattaen nyt 190 maata.
Marokon tulos on Afrikan kärkikastissa. MENA-alueella Marokko on vertailussa toisena Arabiemiraattien jälkeen. Afrikassa Marokko on kolmas, Mauritiuksen ja Ruandan jälkeen. MENAalueeseen verrattuna Marokon pisteet jokaisen indikaattorin kohdalla ovat alueen keskiarvoa paremmat. Myös Algeriaan ja Egyptiin verrattuna sijoitus on hyvä, sillä maat ovat sekä pisteissä, että sijoituksessa kaukana Marokon tasosta. Egyptin on sijalla 120 pistein 58.56 ja Algeria sijalla 157 pistein 49.65. Marokon tulos on Algeriaa ja Egyptiä parempi lähes kaikilla indikaattoreilla. Ainoastaan luoton saantia mittaavassa indikaattorissa Egyptin sijoitus on Marokkoa parempi. Vertailun vuoksi todettakoon, että esimerkiksi Suomen suuren kauppakumppanin Kiinan tulos oli 46, eikä Marokko ole kaukana tästä sijoituksesta.
 
Vahvimmat tulokset Marokko on saanut mittareissa ”Rakennuslupien hankkiminen” (sija 18), ”Verotus ja verojen maksaminen” (sija 25) ja ”Yrityksen perustaminen” (sija 34). Sijoitukset ovat näillä mittareilla 50 parhaan joukossa. Huomattavia muutoksia ei näiden indikaattoreiden osalta ole kuitenkaan tapahtunut. Verotusta mittaavassa indikaattorissa Marokko on pitänyt viime vuoden sijoituksensa.
 
Rakennuslupien saantia mittaavassa indikaattorissa on tapahtunut pieni notkahdus, sillä Marokko on pudottanut sijoitustaan yhden sijan verran. Vaikka sijoitus on tämän mittarin osalta pudonnut, ovat sen pisteet kuitenkin nousseet viime vuoteen verrattuna. Positiivista kehitystä on siis tapahtunut, mutta kehityksen tahti on muita jäljessä.
 
Yrityksen perustamista mittaavassa indikaattorissa Marokko on noussut yhdellä sijoituksella edelliseen mittaukseen verrattuna. Yrityksen perustamiseen liittyviä prosesseja onkin Marokossa kehitetty viime vuosina. Yrityksen perustamiseen kuluu tällä hetkellä vain 9 päivää eikä minimipääomaa vaadita. Vaikka median suhtautuminen Doing Business-indeksin tuloksiin on pääasiassa ollut vain positiivista, esimerkiksi tätä indikaattoria on yleisesti kritisoitu. Mittari ei ota huomioon esimeriksi sitä, että yksi kolmesta uudesta yrityksestä lopettaa toimintansa jo ensimmäisten vuosien aikana. Kritiikkiä onkin osoitettu sille, mittaako indeksi asioiden todellista tilaa.
 
Indikaattoreiden kesken vertailtaessa heikoimmat pisteet Marokko on saanut mittareissa ”Luoton saaminen” (sija 112), ”Insolvenssitapausten ratkaiseminen” (sija 71), ”Omaisuuden rekisteröinti” (sija 68) ja ”Sopimusten vahvistaminen” (sija 68). Näiden indikaattoreiden sijoitukset ovatkin vielä kaukana Marokon tavoitteesta päästä 50 parhaan joukkoon vuoteen 2021 mennessä.
 
Huonoiten Marokko on pärjännyt sopimusriitoihin liittyvässä indikaattorissa ”Sopimusten vahvistaminen”, jossa Marokko on tippunut 11 sijaa viime vuoteen verrattuna. Pisteet tässä indikaattorissa ovat pysyneet viime vuoden tasolla, joten sijoituksen tippuminen selittyy muiden maiden kehityksellä. Tämä tarkoittanee myös sitä, että kehitystä tämän indikaattorin suhteen ei ole tapahtunut viime vuoden jälkeen. Marokolla olisi kuitenkin paljon tekemistä tällä saralla, etenkin sääntelyn ja sopimusriitojen ratkaisuprosessien kehittämisessä.
 
Luoton saamista mittaavan indikaattorin pisteet ovat pysyneet samoina edellisvuoteen verrattuna.Sijoituksessa on kuitenkin tapahtunut heikkenemistä ja Marokko on menettänyt seitsemän sijaa, muiden maiden edistyessä tällä saralla. Luoton saamisen heikkous Marokossa on sääntelyn ja luottorekisterien puute. Lisäksi pienten- ja keskisuurten yritysten on vaikea saada luottoa, kun suuret yritykset ovat prioriteettiasemassa. Marokossa on kuitenkin huomattu sääntelyn puute ja uudistuksia on tekeillä.
 
Vaikka muihin indikaattoreihin verrattuna ”omaisuuden rekisteröintiin” liittyvä indikaattori näyttää heikolta on sen suhteen tapahtunut huomattavia parannuksia. Marokko on noussut viime vuoden sijalta 86 sijalle 68. Vuoden aikana Marokko onkin kehittänyt omaisuuden rekisteröintiin liittyviä prosesseja. Esimeriksi omaisuuden rekisteröinnin kestoa on lyhennetty 30 päivästä 20,5 päivään. Lisäksi maa-alueiden rekisteröintiä on kehitetty läpinäkyvämmäksi ja hallinnollisia prosesseja on kevennetty. Kehitys tämän indikaattorin suhteen onkin positiivinen.
 
Myös insolvenssien ratkaisemista mittaavassa indikaattorissa on tapahtunut selvää parannusta, joka johtuu pitkälti uuden lain voimaantulosta. Sijoitusta on parannettu 63 sijalla viime vuoteen nähden (DBI 2018 sija 134, DBI 2019 sija 71). Jo tehdyistä uudistuksista huolimatta Marokko aikoo jatkaa insolvenssiprosessien kehittämistä edelleen.
 
Nousua on tapahtunut myös muissa indikaattoreissa. Sähkön saamista mittaavassa indikaattorissa Marokko on noussut 13 sijaa johtuen toimista palveluiden saatavuuden parantamiseksi. Vientiä ja tuontia mittaavassa indikaattorissa on tapahtunut kolmen sijan nousu edelliseen indeksiin verrattuna. Marokko on panostanut viime vuosina vienti-infrastruktuurin parantamiseen ja etenkin prosessin yksinkertaistamiseen. Suuri vaikutus on ollut Tanger Med-sataman kehittämisellä. Pienten investoijien suojaamista konfliktilanteissa mittaavassa indeksissä Marokko taas pudonnut muutaman sijan vaikka indikaattorin pisteet ovat pysyneet samoina viime vuoteen verrattuna.
 
Kaiken kaikkiaan Marokon tulos oli hyvä, sillä Marokko nousi yhteensä yhdeksän sijaa edellisvuoteen ja 68 sijaa vuoteen 2010 verrattuna. Viimeisten vuosien aikana Marokossa on tehty uudistuksia lähes kaikkien indeksin mittareiden saralla ja uudistusten lista on mittava. Marokon tavoitteena on olla 50 parhaan joukossa vuoteen 2021 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen vaatii paljon työtä, mutta Marokko on sitoutunut kehittämään indeksissä mitattavia osa-alueita ja parantamaan liiketoimintaympäristöä. Jos kehitys jatkuu samanlaisena, tavoite on saavutettavissa.