Ruotsin asuntovirasto on julkistanut uuden englanninkielisen verkkosivuston

ruotsi vientiyritykset kaupungit
Suomen suurlähetystö
Tukholma
+46 8 676 6700
info@finland.se
Ruotsin asuntovirasto on lanseerannut englanninkielisen verkkosivuston Buildinginsweden.se, jonka tarkoituksena on helpottaa ulkomaisten rakennuttajien ja yrittäjien pääsyä Ruotsin asuntomarkkinoille. Verkkosivusto tarjoaa esimerkiksi tietoa ruotsalaisista rakennusmääräyksistä ja sopimusehdoista englannin kielellä. Tavoitteena on lisätä kilpailua rakennussektorilla, jotta markkinoille saataisiin lisää kohtuuhintaisia asuntoja.

Ruotsin kaupungeissa on kasvava pula asunnoista, etenkin kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista. Vaikka vuokra-asuntojen rakentaminen on ollut viime vuosina nousussa, pitkän aikavälin tarve on silti suurta. Rakennusalaa vaivaa työvoimapula, joka on yksi merkittävimmistä esteistä asuntorakentamiselle. Siksi alalle kaivataan lisää ulkomaisia toimijoita.

Vähäinen kilpailu rakennusalalla nostaa hintoja ja siten korottaa asumiskustannuksia. Vuokra-asuntojen rakentamista koskevia julkisia hankintasopimuksia tehtäessä usein suhteellisen pieni määrä yrityksiä tekee tarjouksen; on jopa tapauksia, joissa kunta tai kunnallinen rakennusfirma ei ole saanut yhtäkään tarjousta.

Vaikeus saada tietoa ruotsalaisista rakennussäädöksistä ja sopimusehdoista on yksi esille tuoduista syistä sille, miksi ulkomaiset toimijat eivät osallistu tarjouskilpailuun asuntorakentamisesta Ruotsissa. Siksi hallitus on antanut asuntovirastolle tehtäväksi perustaa ja hallinnoida internetsivustoa, jossa rakennuttajat ja rakennusfirmat voivat helposti löytää kontakteja sekä tietoa säädöksistä koskien asuntojen rakentamista.

Tavoitteena on helpottaa ulkomaisten toimijoiden pääsyä Ruotsin rakennusmarkkinoille ja siten lisätä kilpailua alalla. Uuden verkkosivuston on tarkoitus tarjota ulkomaisille toimijoille yleiskuva tärkeimmistä edellytyksistä toimia ja rakentaa Ruotsissa. Sivuston avulla rakennuttajat voivat suunnitella prosessin kulkua alkuvaiheesta aina valmiiseen rakennukseen.

Buildingsweden.se on osa asuntoviraston englanninkielisiä sivuja. Sivusto sisältää sekä asuntoviraston omaa materiaalia että linkkejä muiden viranomaisten tai tunnettujen tahojen verkkosivuille, joilta löytyy olennaista ja luotettavaa informaatiota.

Sivustolta löytyvää informaatiota ovat esimerkiksi rakennusmääräykset, vastuunjako eri viranomaisten ja toimijoiden välillä, kuntien erilaiset roolit sekä rakennusalan sopimusehdot. Tavoitteena on tarjota havainnollista ja helposti saatavissa olevaa tietoa koskien Ruotsin rakennusmarkkinoita.

Sivusto ei pyri olemaan kaiken kattava vaan enemmänkin suuntaa-antava. Sivuston sisältöä ja käyttäjäystävällisyyttä kehitetään jatkuvasti vuoropuhelussa alan toimijoiden ja sivuston kohderyhmän kanssa.

Linkki verkkosivustolle: Buildingsweden.se

Lisää tietoa verkkosivustohankkeesta löytyy asuntoviraston laatimasta raportista: Bygga upp och förvalta en webbplats med information för utländska byggherrar och byggföretag