Brasilian metsäteollisuus kasvussa, kolme merkittävää hanketta seuraaville vuosille

Forest-Economics business-environment
Suomen konsulaatti
São Paulo
+55 11 306 110 87
sanomat.bra@formin.fi
Brasilian talous on lähtenyt elpymään vuosien 2015-16 lamasta, maa on läpikäynyt syvän poliittisen ja taloudellisen kriisin josta toipuminen on ollut odotuksia hitaampaa, mutta uuden presidentin astuttua voimaan toiveissa on paluu vakaampiin oloihin ja kasvun kiihtyminen. Lamasta huolimatta, Brasilian metsäteollisuus on ollut kasvussa viime vuosina, sektori on pystynyt ylläpitämään hyvää tulosta ja kasvattamaan tuotantokapasiteettiaan. Brasilian Puuteollisuus Assosiaation (Ibá) mukaan maassa tuotettiin vuonna 2018 noin 21 miljoonaa tonnia sellua ja noin 10 miljoonaa tonnia paperia, liitteenä Ibán esitys Brasilian tuotannosta.

Suomen ja Brasilian taloussuhteissa tulee metsäteollisuudella olemaan jatkossakin merkittävä rooli, sillä suomalaiset yritykset ovat johtavia teknologiatoimittajia Brasilian kasvavalle selluteollisuudelle. Suomella on hyvät suhteet Brasilian kahteen suurimpaan puunjalostusyritykseen, Suzanoon ja Klabiniin. Molemmilla yrityksillä on haasteena tuottavuuden tehostaminen ja laadun takaaminen, minkä johdosta he ovat kiinnostuneita Suomen uusista innovatiivisista biotuotteista ja erityisesti digitalisaatioon liittyvistä ratkaisuista. Fibria, joka fuusioitui Suzanon kanssa viime vuonna, sijoitti suomalaiseen sellusta tekstiilikuitua valmistavaan Spinnovaan viisi miljoonaa euroa vuonna 2017. 

Klabin ilmoitti huhtikuussa 2019 historiansa suurimman investoinnin, noin kaksi miljardia dollaria arvoisen Puma II -hankkeen, joka sisältää kahden paperikoneen rakentamisen Paranaan osavaltioon. Brasilian puuteollisuusliiton (Ibá) mukaan vuoteen 2021 mennessä selluteollisuuden investoinnit tulevat olemaan noin 14,5 miljardia dollaria. 

Seuraavat kolme hanketta ovat keränneet huomiota viime aikoina Brasiliassa, nämä suuret investoinnit tulevat lisäämään huomattavasti maailmanmarkkinoiden sellu ja paperi kapasiteettia. 

LD Celulose SA (Amadeus Project)

Metsäteollisuuden kahden suuren yrityksen joint-venture. Duratex, joka on Brasilialainen teollisuuden konglomeraatti, ja heidän metsädivisioona on pitkäaikainen kuitulevyjen valmistaja. Duratexilla on tarvittavat metsäalueet teollisen toiminnan tukemiseksi.

Lenzing on kansainvälinen konserni, jonka pääkonttori on Itävallassa ja on maailmanlaajuisesti johtava yritys erikoistunut selluloosakuituihin.

Ryhmä julkisti yhdessä vuonna 2018 kumppanuuden rakentaa selluliiketoiminnan, jonka kapasiteetti on 450 000 tonnia vuodessa. Tuotannosta 100% on tarkoitettu vientiin Eurooppaan ja Aasiaan.

 • Hanke: LD Celulose SA
 • Sijainti: Araguari, MG
 • Kategoria: Liukoselluloosa
 • Tuotantokapasiteetti: 450.000 tonnia vuodessa
 • Investoinnit yhteensä: USD 1.000 miljoonaa
 • Start-up: 3Q/22

Bracell Lencóis Paulista (Star Project) 

Vuosien suunnitteilla olleen selluntuotantokapasiteetin lisäämiseksi, perheomistuksessa oleva Lwarcel myytiin vuonna 2018 Indonesialaiselle Royal Golden Eagle:lle, kauppa mahdollisti tarvittavan rahoituksen suunniteltuun kasvuun. Yritys rakentaa 1,250 000 tonnin vuodessa tuottavan tehtaan Lencóis Paulista läheisyyteen ja samoin kuin Duratex-Lenzing projekti, keskittyy liukuselluloosiin.

Bracell brändin alla toimiva Aasialaistaustainen ryhmä saavuttaa Brasiliassa vuonna 2021 noin 2 miljoonaan tonnin tuotantokapasiteetin vuodessa, ottaen huomioon tulevan yhteensä 1,5 miljoonaa tonnin tuotannon Sao Paulossa ja 500 tuhannen tonnin tuotannon jo Bahian osavaltiossa toimivan BSC (Bahia Specialty Cellulose) laitoksilla.

 • Hanke: Bracell Lençóis Paulista
 • Sijainti: Lençóis Paulista, SP
 • Kategoria: Liukoselluloosa
 • Tuotantokapasiteetti: 1.250.000 tonnia vuodessa
 • Investoinnit yhteensä: USD 1.500 miljoonaa
 • Start-up: 3Q/21

Klabin (Puma II)

Ortigueiran kaupungissa, etelä Brasiliassa, sijaitsevan Puma I -hankkeen onnistuneen käynnistämisen ja toiminnan jälkeen Klabin aloitti Puma II -hankkeen. Uudessa hankkeessa on mukana uutta 2 paperikonetta. Ensimmäinen paperikone käynnistetään vuonna 2021, ja sen kapasiteetti on 450 000 tonnia vuodessa. Toisen koneen kapasiteetti on 470 000 tonnia vuodessa, ja käynnistys on suunniteltu vuodelle 2023.

Selluntuotannon lisäys sisältyy ensimmäiseen vaiheeseen, ja uuden tehtaan kapasiteetti on 450 000 tonnia vuodessa. Toisessa vaiheessa harkitaan uusia investointeja täydentävään kuitulinjajärjestelmään.

Investointien kokonaismäärä näiden kahden vaiheen aikana on arviolta 2 miljardia dollaria.

 • Hanke: Klabin Puma II
 • Sijainti: Ortigueira, PR
 • Kategoria: Kraftliner
 • Tuotantokapasiteetti: 920.000 tonnia vuodessa
 • Investoinnit yhteensä: USD 2.000 miljoonaa
 • Start-up: 1. vaihe 2021 | 2. Vaihe 2023.