Kehitysrahoittajien ohjelmissa miljardien dollarien markkinat myös suomalaisyritysten osaamiselle ja teknologialle

procurement-by-international-development-financers procurement-by-international-organizations
Kehityspoliittinen osasto
Kauppa ja kehitys suurlähettiläs
0295 16001
KEO-01@formin.fi
Kehitysrahoitustoimijat rahoittavat kehittyvien maiden hankkeita miljardeilla dollareilla vuosittain. Tästä rahoituksesta suuri osa menee erilaisten hyödykkeiden, laitteiden ja palveluiden hankintoihin.
Kansainvälisten kehityspankkien (Maailmanpankki, Aasian kehityspankki, Afrikan kehityspankki, Latinalaisen Amerikan kehityspankki), YK-järjestöjen, muiden kv. järjestöjen sekä Euroopan unionin hankinnat muodostavat yhteensä noin 100 miljardin dollarin ”globaalit kehitysrahoitusmarkkinat”.
 
Näillä markkinoilla on erityyppisiä rahoitusmahdollisuuksia yksityisen sektorin toimijoille. Ulkoasiainministeriö on teettänyt oppaan, josta saa tietoa näistä julkisista tavaroiden ja palveluiden hankinnoista.  Hankinnat vaihtelevat erittäin suurista infrastruktuuriurakoista yksittäisen konsultin toimeksiantoihin.
 
Kehitysmaiden markkinoilla on tarvetta kestäville ratkaisuille. Kysyntää on hyville ja luotettaville urakoitsijoille, laitetoimittajille, suunnittelu- ja palveluntarjoajille sekä kaikelle tästä välistä, mutta mahdollisuuksien tunnistamiseksi tarvitaan yhtä lailla yksityisen sektorin aktiivisuutta kuin julkisen sektorin tukea.
 
YK:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen syksyllä 2015 hyväksytyn Agenda 2030-ohjelman pohjalta. Agenda 2030 painottaa yksityisen sektorin roolia kehityksessä. Suomen kehityspolitiikka tähtää köyhyyden vähentämiseen mm. kestävän talouskasvun ja työpaikkojen luomisen myötä.  Valtioneuvoston kehityspoliittisen selonteon mukaan yritysten kykyä tarjota osaamistaan kansainvälisten järjestöjen, kehitysrahoituslaitosten ja EU:n hankinnoissa ja ohjelmissa tuetaan entistä järjestelmällisemmin.
 
Team Finland työn tehostamisen osana halutaan parantaa suomalaisyritysten asemaa luomalla palvelumalli, joka edesauttaa suomalaisyrityksiä menestymään nykyistä paremman kansainvälisten järjestöjen hankinnoissa.  Tämän oppaan tarkoituksena on osaltaan edistää yllämainittuja hallituksen tavoitteita tuottamalla tietopaketti suomalaisyritysten tämänhetkisestä osallistumisesta kansainvälisiin hankintoihin. Selvitys kokoaa yhteen kansainvälisten rahoituslaitosten ja järjestöjen vuosittaisia hankintatilastoja ja tietoa erilaisista hankintamenettelyistä ja –mahdollisuuksista.
 
​Tästä oppaasta järjestetään 14.3. myös webinaari klo 14-15 ja linkki tähän on :  https://businessfinland.videosync.fi/opas-kehitysrajoittajien-hankintoihin Tämä webinaari säilyy tallenteena vuoden samassa lnkissä, joten sen voi katsoa myöhemminkin, jos ei ehdi tämän päivän live streamiin.