Marokon Team Finland – uutiskooste 1/2019

business-environment
Suomen suurlähetystö
Rabat
+212-537-658 775
sanomat.rab@formin.fi
Tammi-helmikuu 2019

Pahvi- ja paperipakkausmarkkina kasvaa Marokossa 

Tuotanto on noussut 50% vuodesta 2008 saavuttaen 300 000 tonnia vuonna 2018. Markkina arvioidaan tällä hetkellä lähes 650 miljoonan euron arvoiseksi. Kasvu on seurausta tuotannon modernisoinnista ja tehostamisesta. Myös autoteollisuus ja maatalous ovat kontirbuoineet kasvuun. Keskimäärin marokkolainen kuluttaa 20 kiloa pakkausmateriaalia vuosittain. Pakkaussektori tulee panostamaan jatkossa kierrätettävän paperin ja pahvin keräykseen sekä pakkausten painamiseen. Pakkaustehtaan avaamiseen tarvitaan n. 46 miljoonan euron arvoinen investointi, mikä jarruttaa paikallisten tuottajien tuloa sinänsä tuottaville markkinoille. Kilpailua aiheuttaa myös mm. Egyptistä maahantuotava materiaali. Paperiteollisuusliitto FIFAGE :n johtaja El Barin mukaan Marokon pakkaussektori kärsii osaavan työvoiman puutteesta. Marokossa ei ole koulutuslaitosta, joka kouluttaisi paperi-, pahvi- ja pakkausteollisuuden ammattilaisia. La Vie Eco, 01.02.2019 

Biomassan tehokkaampi käyttö tutkimuksen kohteena

Tutkimusinstituutti Team Maroc ja saksalainen ISAF ovat tutkineet Marokon ympäristöministeriön pyynnöstä keinoja hyödyntää tehokkaammin jätteistä saatavaa biomassaa energialähteenä. Tutkimuksen mukaan biomassa on Marokossa alihyödynnetty. Tilanteen muuttumiselle on kuitenkin otolliset olosuhteet, sillä energiatehokkuutta ja uusiutuvia energioita koskeva uusi lainsädäntö on lähes valmis, ja maassa on vahva poliittinen tahto myös biomassan hyödyntämiseen. Tutkimuksen mukaan Marokko voisi tuottaa biomassasta energiaa 17 kWt vuodessa vuoteen 2030 mennessä. Maatalouden teoreettinen kapasiteetti on 30 miljoonaa Wt vuodessa ja tekninen potentiaali 2,8 MWt vuodessa. Muita mainittuja sektoreita ovat siipikarjankasvatuksesta syntyvä biomassa (potentiaali 1 Mwt/vuosi), metsätalous (1,7 Mwt/vuosi) ja kotitalousjätteet (1,8 Mwt/vuosi). Marokon ympäristöministeri Rebbah on esittänyt kotitalousjätteiden tehokkaampaa hyödyntämistä edistävän viraston perustamista sekä ehdottanut, että valtio subventoisi jätteiden hyödyntämistä energialähteenä. Les Inspirations ÉCO 28.2.2019, lue täältä

Marokon sähköverkko mallinnetaan

Marokon energiaministeriö on aloittanut suur- ja keskijännitteisen verkon mallintamisen Euroopan kehitys- ja jälleenrakennuspankki EBRD :n tuella. Tavoitteena on määritellä verkon kyky vastaanottaa sähköä uusiutuvista energialähteistä. Tutkimuksen toteuttaa belgialainen Tractebel Engie. Uusi lainsäädäntö avaa markkinoita uusiutuvista energioista tuotetulle sähkölle sekä pääsyn suur- ja keskijännitteen liikenneverkostoon. Le Matin 26.2.2019

Innovatiivisia energiaratkaisuja tutkivan IRESENin budjetti tuplaantuu

IRESENin (Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles) kokonaisbudjettia vuosille 2017-2023 on kasvatettu. Yhteensä n. 75 miljoonaa euroa (800 milj. MAD) suunnataan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöhön. Kyse on yli 46 miljoonan euron lisäbudjetista. Vuosina 2011-2017 50% Iresenin tutkimusbudjetista tuli saksalaisilta ja korealaisilta. Iresen hakee aktiivisesti kansainvälisiä kumppanuuksia tutkimusinstituutioiden, yritysten ja teollisuuden välille. Saksan ja Korean lisäksi myös Ranskan, Espanjan ja Turkin kanssa on suunnitelmia. Vuonna 2018 IRESEN rahoitti n. 4,6 miljoonalla eurolla kansainvälisiä greentech tutkimus- ja innovaatiohankkeita. IRESEN hallinnoi 93 yliopiston ja tutkimuslaitoksen sekä 70 teollisen yhteistyökumppanin verkostoa. L’Economiste, 12.2.2019.

Afrikan kehityspankki pitää Marokon talouden keskipitkän tähtäimen näkymiä hyvinä

Marokon talous kasvoi vuonna 2018 3,1 %. Kasvun odotetaan hidastuvan vuonna 2019 (ennuste 2,9 %). Vuodelle 2020 odotetaan hieman reippaampaa kasvua (3,6 %). Marokon kasvu kärsii tällä hetkellä investointien huonosta tuottavuudesta. Afrikan kehityspankki pitää kuitenkin keskipitkän tähtäimen kasvunäkymiä hyvinä ja Marokon taloutta kestävänä (résilient). Taustalla on mm. toteutettuja reformeja kuten kelluvan valuuttakurssin asettaminen ±  2,5% :iin, verrattuna ±  0,3% aiemmin. Marokon valtionvelan odotetaan pienevän keskipitkällä tähtäimellä (nyt n. 82 % BKT :stä). Maatalouden tuottavuus on edelleen heikkoa, mikä jarruttaa kasvua. Maatalous kaipaa innovatiivisia tekniikoita mm. vedenkäyttöön. Maatalouden ulkopuolisten sektorien kasvuksi ennustetaan 3,4% vuonna 2019 ja 3,7% vuonna 2020. Marokon talousrakenne on monipuolistunut. Auto-, ilmailu- ja elekrtoniikkateollisuus ovat yhä tärkeämpiä taloussektoreita. L’Economiste 12.2.2019

Tietoliikenneviestintä: Marokko houkuttelevin markkina Pohjois-Afrikassa

Fitch Solutions konsulttitoimiston tutkimuksen mukaan Marokko on MENA-alueella 7. houkuttelevin markkina televiestintäteollisuudelle. Edelle menevät Persianlahden maat. Marokossa markkina keskittyy tällä hetkellä 4G-palveluiden kehittämiselle ja post-paid asiakkaiden lisäämiseen. L’Economiste 21.1.2019

Kansallisen kestävän rakentamisen ohjelma aloitettu

Marokkoon laaditaan kestävän rakentamisen kansallinen suunnitelma. Tavoitteena on uudistaa rakentamistekniikoita ja tehostaa energiankulutusta. Aloitteen takana on energia-, kaivos- ja kestävän kehityksen ministeri Rebbah, sekä Marokon energiatehokkuusvirasto AMEE :n johtaja Said Mouline ja energiainvestointiyhtiö SIE :n johtaja Ahmed Baroudi. Rakennussektori edustaa 33% Marokon energiankulutuksesta. Rakennussektorin energiatehokkuuden parantamiselle on suuri tarve, samaan suuntaan kuin mm. teollisuudessa, valaistuksessa, liikenteessä ja maataloudessa. Les Inspirations Écos 29.1.2019