Marokon Team Finland – uutiskooste 2/2019

electricity water-management education-programs health business-environment
Suomen suurlähetystö
Rabat
+212-537-658 775
sanomat.rab@formin.fi
Huhtikuu 2019 Suomen vienti Marokkoon kasvoi vahvasti Suomen vienti Marokkoon kasvoi vuoden 2018 huimat 107 % saavuttaen yli 366 MEUR arvon. Marokon luvut lähestyvät Suomen vientilukuja Egyptiin (394 MEUR vuonna 2018), joka on perinteisesti ollut Suomen päävientimarkkina Afrikassa. Suomi vie Marokkoon pääosin kivennäisöljy- ja kivennäisöljytuotteita, paperia ja pahvia sekä puutavaraa.

Espanja pysyy Marokon tärkeimpänä kauppakumppanina. Vienti EU:sta Marokkoon kasvoi vuonna 2018 yhteensä 8,9 %. Espanjan osuus kokonaisuudesta oli 35,5 %. Marokon vienti EU:iin kasvoi 3,5 %. Marokon viennit Euroopassa suuntautuivat pääosin Espanjaan (41,1 %), Ranskaan (30,4 %), Italiaan (6,9 %), Saksaan (4,6 %) sekä Iso-Britanniaan (4,5 %). (Infomédiaire, 11/04/2019)
Marokon keskuspankki ennustaa 2,7 %:n talouskasvua vuodelle 2019. Viljojen tuotanto laskee. Kasvun ennustetaan olevan vaatimattomampaa kuin vuosina 2017 (4,1%) ja 2018 (3,1%), mutta kiihtyvän jälleen vuonna 2020 (3,9 %). Keskeisin haaste on saada maatalouden ulkopuolisten sektoreiden kasvu kiihtymään. Maan kehitysmallin uudistaminen onkin toteutettava suunniteltua nopeammin. Vuodelle 2019 odotetaan 60 miljoonan sentaalin viljatuotantoa, johtuen sademäärien laskusta. Maatalouden arvonlisä Marokon talouteen laskisi näin ollen 3,8 %. (l'Economiste, 21/03/2019)

IMF : Marokon talous entistä kestävämpi. Työttömyys huolestuttaa. Marokko on harjoittanut varovaista makrotaloutta ja tehnyt rakenteellisia uudistuksia, minkä ansioista maan talous on Kansainvälisen valuuttajärjestö IMF:n mukaan entistä kestävämpi. Työttömyys, erityisesti nuorisotyöttömyys, huolestuttaa. Vuonna 2018 talouskasvu oli 3 % ja inflaatio 1,9 %. Vientikauppa on alijäämäistä, 5,4 % BKT:sta. Syyt tähän ovat IMF:n mukaan ulkoisia, kuten öljyn hinnanvaihtelu ja Golfin maiden tuen vähentyminen. (L'Economiste, 04/04/2019)
Marokolla Afrikan parhaat ja maailman 17. parhaat meriyhteydet YK :n kauppa- ja kehitysjärjestö UNCTADin listauksessa. TangerMed satamaa on vahvasti kehitetty kymmenen vuoden aikana ja toisen vaiheen käyttöönotto on käynnistynyt. Investoinnit Tangerin satamaseudulle ovat niinikään kasvaneet. (L'Economiste, 11/04/2019)

Autoteollisuus :
Uusia yrityksiä Tanger Automotive Cityssä 
Autojen kalusteita valmistava japanilainen Mitsui Kinzoku Act rakentaa autojen lukkoja valmistavan tehtaan Tangeriin. Tehdas on ensimmäinen laatuaan Afrikassa ja investoinnin suuruus 12,4 miljoonaa euroa. Saksalainen autokalustevalmistaja Prettl puolestaan avaa tuotantolaitoksen niinikään Tanger Automotive Cityyn. Investoinnin suuruun on 8 miljoonaa euroa. (Les ECO, 04/04/2019, l'Economiste, 01/04/2019)

EIB suuntaa rahoitusta Marokon autoteollisuuden kehittämiseen 
Euroopan investointipankki allekirjoitti yhteistyösopimuksen Marokon autoteollisuutta ja –tuotantoa edustavan yhdistyksen AMICA kanssa. EIB pitää Marokon teollisuussektoria tärkeänä maan
kehitykselle sen vahvan kasvun vuoksi. Tavoitteena on tukea sektoria entistä kansainvälisemmäksi, ympäristöystävällisemmäksi sekä vahvistaa PK-yritysten roolia. EIB on suunannut rahoitusta Marokkoon 5 miljardin euron edestä vuodesta 2007. 25 % pankin rahoituksesta Euroopan etelänaapurustossa on suunnattu Marokkoon, mikä on tehnyt maasta toiseksi suurimman rahoituksen saajan alueella. EIB:n prioriteettejä Marokossa ovat yksityissektorin ja yritysten vahvistaminen, energia, vesi, julkinen liikenne sekä nuorten koulutus. (Les Inspirations ÉCO, 26/4/2019)

Opetussektoria digitalisoidaan 
Marokkolaisia yliopistoja digitalisoidaan vahvasti. Marokon opetusministeriö on aloittanut kahden yliopiston kanssa (Cadi Ayyad ja Ibn Zohr d’Agadir) digitalisaatioprojektin vuosille 2019-2020. Luentosaleja digitalisoidaan ja etäopetusta lisätään. Cadi Ayyadin on aiemmin tehnyt yhteistyötä Microsoftin. Yliopisto solmi myös hiljattain yhteistyösopimuksen kiinalaisen Huawein kanssa. Myös Chouaib Doukkalin yliopisto on solminut yhteistyösopimuksen Huawein kanssa. Hankkeet ovat osa Marokon opetusministeriön ja Huawein « Morocco Smart Education » -ohjelmaa. Opetusministeriö on solminut myös kolme yhteistyösopimusta HP -ryhmän kanssa. Tavoite on lisätä digitalisaatioya yliopisto-opinnoissa, yrittäjyyden opiskelussa sekä nuorten työllistymisen edistämisessä.
Yksityiset yliopistot lisäävät digitaalista materiaalia ja opetusta erottuakseen edukseen kovassa kilpailussa. Edellä mainittujen lisäksi digitalisuuteen panostavia yliopistoja ovat mm. insinööri- ja kauppatieteisiin keskittyvä l’Institut supérieur d’ingénierie et des affaires (ISGA), jolla on viisi kampusta Marokossa, Mohammed VI lääketieteellinen yliopisto sekä Mohammed VI Polytekninen yliopisto.

Digitalisuutta lisätään myös perusopetuksen tasolla. Opetusministeri on esittänyt opetussektorille kehyslainsäädäntöä, joka sisältää mm. laajemman digitalisaation. Nyt 87% Marokon 11 000:sta ala- ja yläkoulusta sekä lukioista käyttää jonkinasteista digitaalista välineistöä, mutta uusiutumisen tarve on ilmeinen. 7000 maaseutukoulua on hiljattain liitetty sähköverkkoon ja niihin asennetaan parhaillaan internet-yhteyksiä. Acer for Education on solminut yhteistyösopimuksen Serfigroup Marocin kanssa ja lanseeraa Marokossa, ensimmäisenä Afrikan maana, « chromebook » kannettavan tietokoneen, joka on suunnattu koulumaailmaan.
(L'Economiste 18/4/2019, L’Economiste 19/4/2019, L’Economiste 26/4/2019)

SBM tuottaa Casablancan tehtaansa sähköstä 17 % omalla aurinkoenergialla Société des Boissons du Maroc –yhtiö (SBM) on siirtynyt tuottamaan n. 17% Casablancassa sijaitsevan juomatehtaansa sähköntuotannosta aurinkopaneeleilla. Kyseessä on hiljattain Suomessakin vierailleen Brasserie du Maroc -yhtiön tytäryhtiö. Brasserie du Maroc puolestaan kuuluu ranskalaiseen Castel –ryhmään. Kyseessä on Castelin ensimmäinen vastaavanlaine hanke Afrikassa. Ryhmä valitsi Marokon pilottiprojektinsa sijainniksi, sillä maa on hyvin edistyksellinen uusiutuvien energioiden saralla. Hankkeessa SBM:n Casablancan tehtaan katolle on asennettu 7000 m2:n alueelle 2208 aurinkopaneelia, joiden vuosituotantokapasitetti on 960 MWh.

Maailmanpankki: 
Marokko kärsii vedenpuutteesta viimeistään 2020 
Jokaista marokkolaista kohden vettä tulee olemaan enää 700 m3, kun määrä oli vielä 50 vuotta sitten 2500 m3. Nykyään Marokon maataloussektori kuluttaa 90 % vesivarannoista. Tämä johtuu pitkälti vanhanaikaisista kastelutekniikoista. Marokossa on laadittu kansallinen vesistrategia, joka sisältää 167 projektia. Keskeistä on myös käytettyjen vesien parempi uudelleenhyödyntäminen, minkä vuoksi on niinikään laadittu kansallinen strategia. Marokko lisää myös patojen rakentamista.
Vuoteen 2030 mennessä on tarkoitus rakentaa 30 uutta suurta patoa olemassa olevien 140 suurpadon lisäksi. (MarocHebdo Nro 1298, 12-18/4/2019)

Pohjois-Marokkoon kolme uutta patoa helpottamaan vedenpuutetta Marokon kuningas Mohammed VI vastaa maan vesiongelmiin ilmoittamalla kolmen uuden padon rakentamisesta Marokon pohjoisosiin. Näistä suurimman, Bni Mansourin, kapasiteetti tulee olemaan yli miljardi m3. Vedentarve Pohjois-Marokossa tuplaantuu kesäisin ja on kasvanut vahvasti yleisesti johtuen teollisuuden ja turismin lisääntymisestä. Veden riittävyys on yleisesti ongelma Marokossa ja kuningas vetosikin hallitukseen kansallisen vesiohjelman päätöksen saamiseksi. ( Medias24 18/4/2019)

Suomalaisosaaminen esillä marokkolaisessa mediassa 
FinlandWay solmi yhteistyösopimuksen marokkolaisen Groupe Scolaire Benabdellah –yksityiskoulun kanssa. Yhteistyö koskee ensivaiheessa varhaiskasvatusta. Sopimuksesta uutisoitiin laajasti, mm. täällä . Marokon johtava kauppalehti L’Economiste julkaisi artikkelin suomalaisesta terveysteknologiasta. Juttu on luettavissa täällä.