Skip to content

Malediivien markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

business environment
Kiertävä suurlähettiläs

ASA-11

+358 29 535 0217
asa-11@formin.fi
Malediivien talous rakentuu pitkälti matkailun ja kalatalouden ympärille, mutta maassa on kysyntää erityisesti erilaisille älyratkaisuille myös muilla sektoreilla. Suomalaisyritysten kannalta kiinnostavimpia aloja ovat digitalisaatio, uusiutuva energia, koulutus ja puurakennusteollisuus. On arvioitu, että Malediivien talous toipuu koronakriisistä nopeammin kuin monin muiden maiden taloudet. Suomella on Malediiveilla erittäin hyvä maine, mikä tukee suomalaisyritysten markkinoillepääsyä.

Suomalaisyrityksille potentiaalisimmat markkinamahdollisuudet löytyvät seuraavilta sektoreilta:

Digitalisaatio; erityisesti tekoälyperusteiset ratkaisut, agroteknologia ja terveysteknologia

Digitalisaatio voisi olla ratkaisu sadoista saarista koostuvan maan moniin ongelmiin. Eri-tyisesti terveydenhuollossa on tarve älykkäille etäratkaisuille. Suomalaisyritysten kannalta otollisimpia vientimahdollisuuksia on agroteknologiassa (etenkin kalankasvatuksessa) ja logistiikkaa helpottavissa digisovelluksissa.

Älykkäät ja puhtaat energiaratkaisut

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät Malediiveilla jo konkreettisesti. Senkin vuoksi maa painottaa ympäristöystävällisyyttä eri infrastruktuuri- ja muissa ratkaisuissaan. Energiantuotannolla on tässä merkittävä rooli, jonka vuoksi Malediiveilla on suuri kysyntä älykkäille ja puhtaille energiaratkaisuille. Jätteistä energiaa -ratkaisuille olisi tarvetta pääkau-pungin ohella maan lukuisilla lomasaarilla.

Koulutus

Malediiveilla tunnistetaan koulutuksen merkitys kehityksen ehtona. Kehityskohteita on joka koulutusasteella, minkä lisäksi kysyntää olisi myös etäkoulutusratkaisuille, sillä koulutusta tarvittaisiin lukuisilla toisistaan kaukana olevilla saarilla. Maan pääkaupungissa toimii jo Etelä-Aasian ensimmäinen kansainvälinen Suomi-koulu.

Rakennusteollisuus, ml. kelluvat ratkaisut

Malediivien taloudessa turismilla on merkittävä rooli. Ympäristöystävälliselle puurakenta-miselle on kysyntää esimerkiksi korkeatasoisissa lomakylissä. Lisäksi erityistä kysyntää on erilaisissa kelluvissa ratkaisuissa, kuten kelluvissa rakennuksissa ja laitureissa.

Harri Kämäräinen, Kiertävä suurlähettiläs, Etelä-Aasia