Skip to content

Hongkongin kasvavat terveydenhuoltomarkkinat tarjoavat kasvumahdollisuuksia suomalaisyrityksille

business environment
Suomen pääkonsulaatti

Hongkong

+852 2525 5385
sanomat.HNG@formin.fi
Hongkongin kasvavat terveydenhuoltomarkkinat tarjoavat kasvumahdollisuuksia suomalaisyrityksille erityisesti terveysteknologian ja digitaalisten palveluiden saralla. Paikallisten markkinoiden lisäksi Hongkong voi mahdollistaa ensi askeleen Kiinan sekä muun Aasian terveydenhuoltomarkkinoille.


Yli miljardin euron terveysteknologiasektori on kasvussa

Hongkongin terveydenhuoltomarkkinoiden vuosittaiset kustannukset ovat kokonaisuudessaan arviolta 25,7 miljardia euroa jakautuen puoliksi yksityisen ja julkisen terveydenhuollon välillä. Julkinen terveydenhuolto painottuu erityisesti erikoissairaanhoitoon, josta 90% toteutetaan julkisella puolella, kun taas yksityinen puoli painottuu perusterveydenhuollon palveluihin. Terveysteknologiasektorin koko arvioidaan olevan 1,2 miljardia euroa vuonna 2022 ja kasvavan 7% vuosittaista tahtia.

Yksityinen puoli Hongkongissa koostuu 13 sairaalasta, yli 4000 lääkäriasemasta, vanhainkodeista, apteekeista ja kuntoutuskeskuksista. Lisäksi varakkaat rakennuttajafirmat ovat laajentaneet toimintaansa investoimalla terveydenhuoltoalan teknologiayhtiöihin ja sairaaloihin sekä tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Julkisella puolella merkittävin toimija on Hongkongin sairaalaviranomainen, Hospital Authority, joka hallinnoi 43 sairaalaa sekä 49 erikois- ja 73 yleispoliklinikkaa.

Suomalaisyritysten mahdollisuudet sijaitsevat perusterveydenhuollon ohella ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja vanhusten hoidon teknologiaratkaisuissa

Hongkongin terveydenhuoltoon suunnitellaan, ja osin jo toteutetaan, suuria investointeja. Keskeisimpiä ovat vuoteen 2037 mennessä toteutettavat kaksi 10-year hospital development plan- hanketta, joihin on yhteensä varattu 57,5 miljardia euroa rahoitusta. Investointien avulla pyritään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, joista merkittävimpiä ovat väestön nopea ikääntyminen sekä henkilöstön resurssipula.

Investoinneilla panostetaan kattavaan ja tehokkaaseen perusterveydenhuoltoon, vanhusten hoitoon sekä ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. Yhtenä keskeisenä painopisteenä ovat terveysteknologian älykkäät ratkaisut. Näitä ovat IoT-, Big Data- ja AI- teknologioiden soveltaminen digitaalisten terveys- ja etäpalveluiden tehostamisessa. Myös Edge Computing-, Blockchain- ja Metaverse- teknologioiden potentiaalia on alettu asteittain hyödyntämään terveydenhuollon alalla. Uusiin ratkaisuihin investoidaan myös muiden terveysteknologian sovellusten puolella.

Hongkongista käsin mahdollisuuksia löytyy myös muun Aasian terveysteknologiasektorilla

Hongkongissa löytyy sijoittajia, joilla on kiinnostusta lääketeknologian ja digitaalisten palveluiden, sekä niihin liittyvien hankkeiden rahoittamiseen. Sijaintinsa ansiosta Hongkong voi myös olla hyödyllinen suunniteltaessa laajentumista Manner-Kiinan tai Aasian suuremmille markkinoille, mikä on toteutettavissa esimerkiksi paikallisten kumppaneiden kautta.

Teksti: Mika FinskaKansanvälisen liiketoiminnan erityisasiantuntija, Suomen pääkonsulaatti, Hongkong