Skip to content

Brasilian markkinakatsaus

business environment
Suomen suurlähetystö

Brasília

+55 61 344 371 51
sanomat.bra@gov.fi
Latinalaisen Amerikan suurvalta Brasilia on maailman suurimpia maita, mm. maailman 9. suurin talous. Se on myös mielenkiintoisimpia kehittyvien talouksien markkinoita suomalaisyrityksille. Brasilia on demokratia, oikeusvaltio ja markkinatalous. Yli 40 suomalaisyrityksellä on tytäryhtiö Brasiliassa sekä useammalla sadalla on maassa edustaja. Lisäksi brasilialaiset yritykset ovat yhä kiinnostuneempia investoimaan Suomeen, erityisesti teknologiayrityksiin, kilpailukykynsä parantamiseksi innovaatioilla. Maasta löytyy myös korkeasti koulutettuja asiantuntijoita suomalaisten yritysten tarpeisiin.

 

Maan kysyntätilanne ja markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Brasilian talouskasvu, n. 3,1 % (2023), yllätti analyytikot. Maan makrotaloudessa on heikkouksia, jonka vuoksi kasvuennuste vuodelle 2024 on 1,5 %. Maan 1.1.2023 aloittanut hallinto pyrkii puuttumaan talouden rakenteellisiin ongelmiin, mm. verojärjestelmän yksinkertaistaminen. Inflaatio Brasiliassa on kääntynyt laskuun ja oli n. 4,6% (2023). Keskuspankki on laskenut maan erittäin korkeita korkoja ja laskun ennustetaan jatkuvan. Merkittäviä geopoliittisia riskejä Brasilian markkinoilla ei ole, ja markkinoiden koon vuoksi maa on kiinnostava. Mikäli EU:n ja Mercosurin välinen kauppasopimus etenisi lähitulevaisuudessa, tämä helpottaisi merkittävästi kaupantekoa Brasilian kanssa.

Team Finland -prioriteettisektorit:

  1. Korkean teknologian teollisuus: 5G-transitio kiihdyttää modernien digi-ratkaisujen kysyntää mm. viestintäverkot, terveys, satamat, liikenne ja logistiikka, teollisuus 4.0 -ratkaisut (mm. kaivosteollisuudessa ja biotaloudessa) sekä maatalous.
  2. Biotalous: Modernia teknologiaa hyödyntävän, maailman kilpailukykyisimmän maatalouden vienti on maailman 2. suurin. Metsätalouden ja -tuotteiden tuottavuus ylivoimainen kilpailijamaihin verrattuna. Älykkäät, tuotantoa parantavat teknologiat kiinnostavat. Meneillään kaksi miljardiluokan sellutehdasinvestointia ja alkamassa yksi uusi. Hiilimarkkinoiden kehittäminen kiinnostaa.
  3. Koulutus: Brasilia pyrkii parantamaan julkista kouluinfrastruktuuria ja -järjestelmän laatua. Suomi tunnetaan erityisesti koulutuksesta. Laajalla yksityiskoulusektorilla on varaa investoida. Kasvavia mahdollisuuksia on opettajakoulutuksessa, opetusympäristöiden kehittämisessä, opetusmateriaaleissa ja -teknologioissa.
  4. Energia ja rakennettu ympäristö: Brasiliassa on maailman 5. suurin uusiutuvaan energiaan pohjautuva matriisi ja tulevaisuudessa halvimman vihreän vedyn tuottaja. Suomalaisille jäte-, energia-, biopolttoaine-, energiaverkko- ja energiatehokkuusratkaisuille olisi markkinamahdollisuuksia.
  5. Kaivosteollisuus ja metallit: Brasilialla on Latinalaisen Amerikan suurin kaivossektori. Alan teknologiatarpeita: kaivosteknologia ja -palvelut, ympäristö- ja vesiteknologia, jätehuolto ja kierrätys, vaihtoehtoiset energialähteet sekä teollisuus 4.0 -ratkaisut.
  6. Terveysteknologia: Brasilia on maailman 3. suurin terveydenhoitoalan markkina. Kysyntä kasvaa erityisesti digitaalisissa terveysratkaisuissa.

 

Teksti ja lisätietoja: Johanna Karanko, suurlähettiläs, Suomen suurlähetystö, Brasília