Country outlook
Market area:
Industry:

Hongkongin talouskasvu yllätti alkuvuonna

07.07.2017

Hongkongin talouskasvu ylsi ensimmäisellä neljänneksellä 4,3:een prosenttiin. Erityisesti jälleenvienti on piristynyt. Koko vuodelle ennakoidaan vajaan 3 prosentin nousua. Hongkongin uusi hallintojohtaja pohtii yritysverouudistusta, jonka ytimessä olisi kaksiportainen veroprosentti. Vähittäiskaupassa luksustuotteiden kysyntä on laskenut, mutta keskihintaiset menevät kaupaksi. Turvallisuutta, terveellisyyttä ja hillitympää tyyliä suosiva trendi voi suosia suomalaisyrityksiä.

Hongkong kertoi kuluvan vuoden talousennusteen samaan aikaan talousarvioesityksen kanssa helmikuussa. Kasvuluvun ennustettiin osuvan kahden ja kolmen prosentin väliin. Toukokuun lopussa julkaistut ensimmäisen neljänneksen luvut yllättivät: kasvu olikin ennakoitua reippaampaa, yltäen 4,3 prosenttiin. Virallista kasvuennustetta ei kuitenkaan vielä (kesällä) uskalleta nostaa – ensin on nähtävä toisen neljänneksen tiedot, jotka julkistetaan alkusyksyllä. Yksityisten ennustelaitosten vuoden 2017 arviot vaihtelevat nekin tällä haavaa kahden ja kolmen prosentin välillä.

Mitkä syyt aiheuttivat alkuvuoden kasvupyrähdyksen?

Jälleenvienti on piristynyt heijastaen kysynnän voimistumista maailmalla. Hongkongin jälleenviennin kasvu (9,2 %) oli nopeinta neljään vuoteen. Kasvukärjessä viennin kohdemaina olivat Kiina ja muut Aasian kehittyvät maat. Intian merkitys on nopeassa nousussa, vaikka lähtötaso ei ole korkea.

Hongkongin talous koostuu 93-prosenttisesti palveluista, joten varsinaista omaa tuotantoa samoin kuin sitä kautta omaa vientiä on hyvin vähän, mutta jälleenvientiin liittyvällä logistiikalla on sen taloudessa iso merkitys. Hongkongin kauppalaivasto on maailman neljänneksi suurin, se on maailman suurin lentorahdin keskus, ja sen satama on edelleen rahtimäärältään maailman viidenneksi vilkkain - vaikka tuleekin vääjäämättä menettämään sijoitustaan kiinalaissatamien hyväksi.

Palveluvienti kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 2,6 prosenttia.

Myös kotimainen kysyntä on pysynyt pirteänä. 3,7 prosentin kasvu tammi-huhtikuussa heijastaa hyvää työllisyystilannetta, palkkasumman kasvua sekä inflaation pysymistä aisoissa. Hongkongin työttömyysluvut ovat pitkään olleet hyvin alhaiset – vähän päälle kolme prosenttia - eli käytännössä vallitsee täystyöllisyys.

Julkinen talous on vahvasti ylijäämäinen.

Asunnot kalliita

Kaikki edellä kuvattu vaikuttaa melkein liian hyvältä ollakseen totta. Ja niin se onkin; monen kotitalouden näkökulmasta. Hongkongin veropohjasta merkittävä osa koostuu kiinteistömaan liisauksesta ja kiinteistökaupan (ml. asunnot) leimaveroista. Näin Hongkongin julkisen talouden vahva ylijäämä heijastaa osaltaan kiinteistöjen ja asuntojen hintojen nousua. Vaikka Hongkongin taloudella menee hyvin, siitä ei seuraa, että kotitalouksien asema olisi ratkaisevasti parantunut.

Kesäkuussa julkistettiin dataa, jonka mukaan Hongkongissa on New Yorkin jälkeen maailman jyrkimmät kaupunkitalouden tuloerot. Rikkain kymmenys tienaa 44 kertaa enemmän kuin köyhin kymmenys.

Asuntojen kalleus on hongkongilaisten suurin murhe, ja keskiluokka on asuntomarkkinoiden väliinputoaja. Noin 40 prosenttia hongkongilaistalouksista asuu tavalla tai toisella yhteiskunnan tuen piirissä olevissa asunnoissa, mutta tulotason ei tarvitse olla kovin suuri, kun putoaa tästä mahdollisuudesta syrjään.

Hongkongin hallinto yrittää ratkaista ongelmaa markkinoiden logiikalla: luomalla olosuhteet, joilla asuntoja rakennetaan entistä enemmän. Toistaiseksi olennaista huojennusta asuntojen hintoihin ei ole tapahtunut, mutta hallinto on toiveikas siitä, että muutama vuosi sitten aloitetut tarjontaa lisäävät toimet alkavat purra jonkin ajan päästä.

Toistaiseksi markkinasignaalit ovat pikemminkin suosineet asuntokoon pienentymistä. Kun tulot eivät anna myöden tarpeeksi ison asuntolainan ottamiseen, seurauksena on ollut miniasuntojen suosion kasvu.

Luksuksesta arkilaatuun

Mielenkiintoinen trendi jatkuu vähittäiskaupassa. Luksustavaroiden kysyntä on hiipunut jo pitemmän aikaa. Alkusysäyksen aiheutti Kiinan presidentti Xi Jinpingin käynnistämä korruptionvastainen kampanja, joka alkoi purra vuonna 2015 myös Hongkongin vähittäiskaupassa. Arvonlisäveron puuttuminen ja tuotteiden parempi aitoustakuu tekivät Hongkongista pitkään hyvin suositun ostospaikan kalliille lahjoille. Kun niiden antamisen hyödystä tulikin haitta uralle manner-Kiinassa, heijastusvaikutukset tuntuivat Hongkongissa.

Tuoreet, tällä viikolla julkaistut luvut kertovat, että kalliiden korujen, kellojen ja luksusmuodin kysyntä on edelleen selvästi hiipunut ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Sen sijaan keskihintaisten tuotteiden kysyntä on jatkunut hyvänä.

Muun muassa Finlaysonin ison lisenssisopimuksen välittänyt hongkongilaistoimisto pitää nykytrendiä mahdollisuutena suomalaistuotteille. Nousussa ovat kestävät materiaalit, hillitympi tyyli sekä terveystietoisuus. Voidaan väittää, että tämä trendi resonoi myös matkakohdevalinnoissa. Matkailu Hongkongista Suomeen lisääntyi 32 prosenttia 2015, 39 prosenttia 2016, ja 46 prosenttia tammi-huhtikuussa 2017.

Uusi hallintojohtaja pohtii yritysverouudistusta

Hongkongia pidetään malliesimerkkinä vapaasta taloudesta. Heritage Foundation on jo 23:na vuonna peräkkäin julistanut sen maailman vapaimmaksi. Tätä voi kyseenalaistaa ottamalla huomioon melko vähälukuisten mutta hyvin voimakkaiden yritysryppäiden vahvan markkina-aseman, missä on oligopolistisia piirteitä. On kuitenkin totta, että yritys on hyvin helppo perustaa (vaikka pankkitilin avaus on osoittautunut pullonkaulaksi), verotus on kevyt ja hallinto pyrkii politiikkatavoitteisiin pikemminkin suosituksilla kuin normeilla. Tulovero on maksimissaan 15 prosenttia, yritysvero 16,5 prosenttia. Arvonlisäveroa tai myyntiveroa ei ole, ja lähes kaikki maahan tuleva tavara on tullitonta.

Hongkongissa on kuitenkin vahva näkemys siitä, että talouden rakennetta on monipuolistettava. Muutoksen airueiksi nähdään pienet ja innovatiiviset yritykst samoin kuin sijoitukset ulkomailta. Uusi hallintojohtaja Carrie Lam katsoo, että Hongkongin houkuttelevuutta yritysten etabloitumispaikkana on lisättävä. Hän sanoo panneensa merkille yhtenä indikaattorina, että Hongkong on muun muassa menettänyt huomattavan määrän amerikkalaisyritysten Aasian (alueellisia) pääkonttoria viimeisen viiden vuoden aikana. Lam lupasi vaalikampanjassaan suosia pieniä yrityksiä ja rohkaista yrityksiä innovaatioihin.

Lamin johdolla selvitetään kaksiportaisen yritysveroprosentin käyttöön ottoa. Ideana olisi verottaa kevyemmin yritysten tuloksen ensimmäistä kahta miljoonaa Hongkongin dollaria (n. 230 000 €). Tähän summaan asti veroprosentti olisi kymmenen, ja lopputulos verotettaisiin nykyisin voimassa olevan 16,5 prosentin verokannan mukaisesti. Toinen verotukseen liittyvä aloite on tuntuva verohelpotus, jonka saisi tutkimus- ja kehityspanosta vastaan.

Puhuessaan Hongkongin yleisen kauppakamarin tilaisuudessa hallintojohtaja kuitenkin muistutti, että hän haluaa valmistella verouudistukseen liittyvät asiat huolella, eikä luvannut uudistukselle määräaikaa.

Average (0 Votes)
No comments yet. Be the first.