Country outlook
Market area:
Industry:

Innovaatioyhteistyötä Karnatakassa

08.11.2017
Suurlähetystön ja Karnatakan syyskuussa käynnistetty innovaatiokäytävä on saanut vauhdikkaan alun. Tapahtumia on jo ollut ja lisää suunnitteilla sekä yliopistojen, yritysten että viranomaisten toimesta.

 

Suomen New Delhin suurlähetystö ja Karnatakan osavaltion IT- ja bioteknologiaministeriö sopivat syyskuussa 2017 yhteistyöstä innovaatioiden, tutkimuksen ja kehityksen sekä yritysyhteistyön alueilla. Innovaatiokäytävän (Karnataka – Finland Innovation Corridor) nimellä kulkeva yhteistyö kattaa kaikki tutkimuksen ja yritystoiminnan sektorit, mutta painopiste on molempien osapuolten vahvoissa kasvualoissa: informaatioteknologia ja tietoliikenne, bioteknologia ja lääketiede sekä start-up –yritykset.

Innovaatiokäytävä sai syyskuussa lentävän lähdön Turun ja Helsingin yliopistojen sekä Åbo Akademin delegaation osallistuessa Bangaloressa järjestettyyn BioImaging – seminaariin, jossa kansainvälisen tieteellisen yhteistyön lisäksi käsiteltiin yrityshautomojen toimintaa sekä Bangaloren alueen omia valmiuksia lääketieteellisen kuvantamisen saralla.

Seuraava merkkipaalu innovaatioyhteistyössä nähdään marraskuussa, jolloin järjestetään osavaltion suurin teknologiatapahtuma ”Bengaluru Technology Summit 2017”. Suomesta tilaisuuteen osallistuu mm. liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner sekä suomalaisyliopistojen ja –yritysten edustajia. Heti perään marraskuun lopulla Nokian Bangaloressa sijaitseva R&D –keskus järjestää vuotuisen innovaatiopäivänsä, joka on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta. Lisäksi Nokia on käynnistänyt osaksi innovaatiokäytävää iSamarth –nimisen start-up –ohjelman, jolla tuetaan alueen start-up –yritysten osaamisen kehittämistä, tavoitteena kumppanuuksien identifiointi yhdessä Nokian ja mahdollisesti myös muiden suomalaisyritysten kanssa.

Innovaatiokäytävän perusajatuksena on, nimensä mukaisesti, yhdistää toimijoita Suomessa ja Karnatakassa. Tätä tiedon ja osaamisen, tapahtumien ja projektien sekä ihmisten ja yritysten liikkuvuutta ja yhteensaattamista tukeva käytävä on tarkoitus pitää auki ja elinvoimaisena nimenomaan aktiivisella ”liikenteellä” pitkin nyt luotua virtuaalista käytävää. Ja tehdä siitä osin jopa fyysinen käytävä tukemalla vierailuja molempiin suuntiin.

Myös yritysten omia tai yhteisiä hankkeita ja tapahtumia on mahdollisuus liittää innovaatiokäytävä –yhteistyön osaksi. Suomalaiset yliopistot ja yritykset voivat halutessaan ehdottaa suurlähetystölle ajatuksiaan ja toiveitaan Karnataka –yhteistyön kehittämisestä. Mainittujen perinteisten innovaatioyhteistyön alueiden – informaatio- ja bioteknologia – lisäksi, jo tässä vaiheessa on noussut esille mahdollisuuksia esim. energiasektorilla, älykkäässä liikenteessä ja liikenteen vaihtoehtoisissa voimanlähteissä sekä avaruusyhteistyössä, jonka osalta Bangalore on Intian yksi keskeisistä toimipaikoista. Samoin opetus- ja koulutusalan yhteistyölle voi olla identifioitavissa konkretiaa juuri Karnatakan osavaltiossa, mikäli yleistä akateemista yhteistyötä käytetään alustana ja yhteistyön edistämiseksi.

Average (0 Votes)
No comments yet. Be the first.