Country outlook
Market area:
Industry:

Intia irtisanoi Suomen kanssa tehdyn investointisuojasopimuksen

14.09.2018
Intia on irtisanonut lähes kaikki kahdenväliset investointisuojasopimuksensa. Suomen osalta Intia irtisanoi maidemme kahdenvälisen sopimuksen 1.8.2018, joten sopimustekstin mukaisesti sopimus on voimassa vielä 31.7.2019 asti. Tämänkin jälkeen ennen kyseistä päivämäärää tehdyt sijoitukset saavat sopimuksen mukaista suojaa vielä 15 vuoden ajan. EU on käynyt Intian kanssa vapaakauppaneuvotteluja, sisältäen investointisuojan, mutta neuvottelut eivät ole edenneet.
Viimeisen kahden vuoden aikana kansainvälisten sijoittajien asema Intiassa on ollut kaksijakoinen: toisaalta maa on houkutellut ulkomaisia investointeja varsinkin kauppaministeriön alaisen Invest India – organisaation markkinointiponnistelujen avulla – Eurooppaa ja Pohjoismaita myöden – ja toisaalta investointisuojan osalta tilannetta on heikentänyt Intian yksipuolinen päätös vuonna 2016 irtisanoa käytännössä kaikki kahdenväliset investointisuojasopimuksensa. Ulkomaiset investoinnit Intiaan olivat nousussa viime vuoteen saakka, mutta nyt kasvu on hiipunut. Investointisuojasopimusten irtisanominen ei siihen vielä ole kuitenkaan vaikuttanut, vaan kyse on enemmän globaalitalouden epävarmuudesta.
 
Investointisuojasopimusten irtisanominen liittyy Intian toimiin neuvotella ne uudelleen maalle mieleisempien ehtojen mukaisiksi. Irtisanomiset ovat rytmittyneet sen mukaisesti, mikä on ollut kunkin sopimuksen alkuperäinen voimassaoloaika. Uusia sopimuksia on neuvoteltu lähinnä yksittäisten Afrikan ja Aasian maiden kanssa, mutta esimerkiksi EU –maiden kanssa neuvotteluja ei kansallisesti voida aloittaa toimivallan ollessa EU – komissiolla osana vapaakauppasopimusneuvottelukokonaisuutta. Vastaavasti vapaakauppaneuvottelujen ollessa keskeytyksissä, ei myöskään EU – jäsenmaiden investointisuojan suhteen ole edetty. 
 
Suomea koskien tämä prosessi on parhaillaan käynnissä, sillä Intia ilmoitti 01.08.2018 irtisanovansa vuonna 2003 (15 vuodeksi ja sen jälkeen vuoden irtisanomisajalla) voimaantulleen Suomen ja Intian välisen sopimuksen. Nyt käynnissä olevan irtisanomisajan puitteissa alkuperäisen sopimuksen ehdot ovat voimassa, ja tämän jälkeenkin sopimuksen voimassaoloaikana tehdyt investoinnit nauttivat 15 – vuoden suoja-ajasta (sunset clause) sopimuksen irtisanomisesta huolimatta. Suomenkin osalta kysymys investointisuojan jatkosta liittyy EU:n ja Intian välisten vapaakauppaneuvottelujen tulevaisuuteen, jonka osalta jatkosta ei ole vielä päätetty.

 

Average (0 Votes)
No comments yet. Be the first.