Country outlook
Market area:
Industry:

Julkisten hankintojen kilpailutus on esimerkki Ukrainan onnistuneista reformeista

05.12.2018
Julkisten hankintojen kilpailutus on parhaita esimerkkejä Ukrainan onnistuneista reformeista. Myös suomalaisyrityksille luvataan tasavertaiset lähtökohdat tarjouskilpailuissa. Puolentoista vuoden aikana ProZorro -järjestelmä on säästänyt julkisia varoja vajaat 60 Mrd UAH (2 Mrd euroa). Ukrainan julkisten hankintojen volyymi on mittavat 350 Mrd UAH (liki 11 Mrd euroa) vuosittain. ProZorro tarjoaa myös suomalaisyrityksille avoimet lähtökohdat osallistua kilpailutuksiin. Tarjoajista vasta noin 1% on ollut ulkomaalaisia, kilpailua halutaan lisää.

 

Ukrainan reformitaipaleella on ollut vastoinkäymisiä, mutta myös kiistattomia onnistumisia. Julkisten hankintojen kilpailutus on yksi esimerkki jälkimmäisistä.

Vuonna 2017 toimintansa aloittaneeseen Pro Zorro-portaaliin on rekisteröitynyt yli 30 000 julkista toimijaa kunnista valtioenemmistöisiin yrityksiin, jotka Ukrainan laki velvoittaa kilpailuttamaan hankintansa (yli 200 000 UAH / 6200e arvoiset tavaratilaukset tai yli 1,5 miljoonan UAH:n / 46 000e työsuoritukset). Portaalin kautta on tehty ensimmäisen toimintavuoden aikana yli miljoona kilpailutusta. Vuositasolla Ukrainan julkisten hankintojen volyymi on noin 350 Mrd UAH (liki 11 Mrd euroa). Pro Zorro-alustan avulla julkisissa varoissa on laskettu säästetyn ensimmäisenä toimintavuonna vajaat 60 Miljardia hryvnjaa (liki 2 Mrd euroa).

Ukrainassa on perinteisesti pidetty hintaa julkisissa hankinnoissa ratkaisevana tekijänä. ProZorrossa tilaajan tulee kuitenkin määritellä halutulle tuotteelle tai palvelulle myös tekniset ehdot. Lopullisessa valinnassa 30% kriteereistä voi perustua laatuun, järjestelmä huomioi tiedot siten että laatuominaisuudet parhaiten täyttävä tuote esitetään tilaajalle hinnaltaankin suositeltavimpana vaihtoehtona. Tavoitteena onkin saada julkisista hankinnoista vastaavat viranomaiset ymmärtämään myös laatukriteerien merkitys.

Suomalaisille yrityksille ProZorro tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden osallistua Ukrainan julkisiin hankintoihin ja seurata käynnissä olevia tarjouskilpailuita ja voittaneita tarjouksia. Puolentoista toimintavuoden aikana vasta 1% tarjoajista (eli noin 10 000 yritystä) on ollut ulkomaalaisia. Aktiivisimpia ovat olleet tshekkiläiset, yhdysvaltalaiset ja ranskalaiset yhtiöt, lisäksi mm. kiinalaiset, venäläiset ja valko-venäläiset hyödyntävät portaalia. 

Ukrainan kauppa- ja talousministeriö toivottaa suomalaiset yritykset lämpimästi tervetulleiksi kilpailutuksiin. Portaaliin rekisteröitymiseksi ei ole erityisvaatimuksia ja julkisiin hankintoihin osallistumiseksi riittävät samat edellytykset, kuin ylipäätään viennille Ukrainaan eli mm. paikallinen yritysrekisteröinti ja pankkitili (julkisissa hankinnoissa maksu voidaan suorittaa myös dollareissa). Kauppa-ja teollisuusministeriön mukaan myös suomalaiset PK-yritykset olisivat hyviä tarjoajia, koska ne ovat moniin ukrainalaisiin yrityksiin verrattuna vahvoja toimijoita ja tuotteet ovat laadukkaita. Kilpailutuksiakin on monen kokoisia, myös yksittäisiä "keikkoja" ja pikkutilauksia. 

Ylipäätään ProZorro -hankkeen tarkoitus on lisätä kilpailua ja siten parantaa julkisten hankintojen hinta-laatu-suhdetta. Tällä hetkellä yhtä julkista hankintaa kohden tehdään Ukrainassa keskimäärin 2,4 tarjousta, kun EU-maiden vertailuluku ja siten Ukrainankin tavoite on 4 tarjousta/kilpailutus.  

​Pro Zorron rakentamisessa on voitu hyödyntää parhaita julkisten hankintojen kilpailutusmalleja eri puolilta maailmaa. Alun perin kyse oli kansalaisliikkeen käynnistämästä toiminnasta, mutta mukaan portaalin kehitystyöhön liittyivät nopeasti mukaan sekä liike-elämä että viranomaiset.  Voidaankin sanoa, että Ukrainassa on tällä alalla onnistuttu siirtymään yhteen maailman moderneimmista kilpailutusjärjestelmistä, mistä kertoo mm. useampi portaalille myönnetty kansainvälinen tunnustuspalkinto. Avoimuus on keskeinen osa toimintaperiaatetta. Tarjouspyynnöt, tehdyt tarjoukset ja valitut voittajat ovat kenen tahansa luettavissa netissä, josta myös kansalaisyhteiskunta voi valvoa julkisten varojen käyttöä.

Average (0 Votes)
No comments yet. Be the first.