Country outlook
Market area:
Industry:

Maailman Markkinat 2017-2018: Mosambik

05.10.2017

Mosambikin talous ajautui vakavaan talouskriisiin vuonna 2016 globaalitalouden taantuman ja maan epävakaan poliittisen tilanteen sekä hallinnon heikkouksia heijastavan lainaskandaalin vuoksi. Talouskasvu heikkeni nopeasti jääden vain 3,4 prosenttiin, ulkomaisten suorien investointien volyymi laski merkittävästi ja maan valuutan arvo romahti suhteessa keskeisimpiin ulkomaan valuuttoihin. Maan valtavien luonnonvarojen hyödyntämiseen perustuvat talouskasvunäkymät ovat edelleen kuitenkin hyvät. Vuoden 2017 alkupuolella taloudessa on nähtävissä taas myönteisiä ennusmerkkejä. Kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin maajohtajien näkemysten mukaan aallonpohja on saavutettu ja talous kääntyy kasvuun jo tänä vuonna ja kasvun arvioidaan nousevan 4,2 prosenttiin vuonna 2017. Mosambikin vientiteollisuuden tulevaisuuden vetureiden, maakaasun ja kivihiilen, maailmanmarkkinahinnat ovat hienoisessa nousussa, mikä on vahvistanut myönteistä ilmapiiriä. Kauppa Mosambikin ja Suomen välillä on edelleen vähäistä, mutta suomalaisten yritysten kiinnostus Mosambikin markkinoita kohtaan on kasvanut. Mosambikin luonnonvarabuumin myötä edelleen voimakkaasti kasvava talous ja mittavat infrastruktuuri-investoinnit tarjoavat suomalaisille yrityksille uusia mahdollisuuksia monella sektorilla.

Laura Torvinen toimii suurlähettiläänä, lähetystöneuvos Markus Heydemann Team Finland koordinaattorina ja ekonomisti Odilia Massangaie Marques Suomen Maputon suurlähetystössä. ​

Average (0 Votes)
No comments yet. Be the first.