Country outlook
Market area:
Industry:

Maailman Markkinat 2017-2018: Namibia

05.10.2017

Itsenäisyydestä lähtien jatkunut nopea ja tasainen talouskasvu ja monet onnistumiset ovat merkittäviä askeleita Namibian kehityksessä. Namibian bruttokansantuote on lähes kaksinkertaistunut 25 vuodessa. Sosiaalisten turvaverkkojen rakentaminen on vaikuttanut köyhyyden vähentymiseen erityisesti viimeisen 13 vuoden aikana. Sosioekonomisesta kasvusta huolimatta köyhyys, epätasa-arvoisuus ja työttömyys ovat edelleen suuria haasteita. Talouskasvun myötä ei ole syntynyt riittävästi uusia työpaikkoja. Makrotalouden vakauden saavuttamiseksi maassa tehdään kustannuksia ja tuloja koskevia sekä myös rakenteellisia reformeja. Ulkomaisten investointien saaminen Namibiaan on entistäkin tärkeämpää. Namibia panostaa entistä enemmän investointiympäristön houkuttelevuuden lisäämiseen. Namibia ei ole kovin tunnettu kohde investoijille ja pieni markkina-alue ei välttämättä kiinnosta suuria yrityksiä. Suomalaisille pk-yrityksille Namibia voisi kuitenkin olla juuri sopivan kokoinen markkina-alue ja toimia jatkossa myös porttina eteläisen Afrikan markkinoille. Lisäksi Suomen ainutlaatuisen hyvä maine Namibiassa luo hyvän pohjan liiketoiminnan ja yhteistyön kehittämiselle. Suomalaista teknologiaa ja osaamista arvostetaan suuresti Namibiassa.

Elisabet Kivimäki työskentelee erityisasiantuntijana ja Team Finland–koordinaattorina Suomen Windhoekin suurlähetystössä. ​

Average (0 Votes)
No comments yet. Be the first.