Country outlook
Market area:
Industry:

Marokon Team Finland – uutiskooste

06.07.2018

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ JA INVESTOINNIT 

Marokko suosituin sijoituskohde Afrikassa vuonna 2017 YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin vuoden 2018 raportin mukaan Marokko oli viime vuoden suosituin investointikohde Afrikassa. Edellisvuoteen nähden maahan kohdistuneet ulkomaiset suorat sijoitukset nousivat 23 % (2,7 miljardia dollaria). Muussa Pohjois-Afrikassa sijoitukset laskivat 4 % (13 miljardia dollaria). Marokon lisäksi Pohjois-Afrikan maista kymmenen parhaan joukkoon sijoittuivat Egypti (2. sija) ja Algeria (3. sija). Tunisia ja Libya eivät menestyneet listauksessa. Marokko kiinnostaa sijoittajia edelleen etenkin rahoitussektorin ja pienteknologian saralla. 

Uutisoitu 7.6.2018

 

EU:n 4,1 miljardin euron investointisuunnitelmasta hyötyy myös Marokko

 
Euroopan unioni lanseerasi Rabatissa EU:n ohjelman ulkomaisista sijoituksista ”EU External Investment Plan”. Kokonaisuudessaan rahoitusohjelman suuruus on 4,1 miljardia euroa. Toiveena on kuitenkin houkutella sijoittajia jopa yli 44 miljardin edestä ennen vuotta 2020. Rahoitusohjelma koskee koko Afrikan aluetta. EU tuo lisäksi projektin tiimoilta maihin mukanaan instrumentteja, joilla voidaan tukea rahapolitiikkaa ja rahoitusriskien arviointia. Päästäkseen osalliseksi avustukseen, on maan kyettävä esittämään kannattavia projekteja, joihin sijoittaminen olisi tarpeellista. Marokon valtiovarainministeri Mohamed Boussaid toteaa maan olevan todella kiinnostunut EU:n tarjoamista mahdollisuuksista. EU:n ohjelma on hyödyllinen Marokolle, joka oli YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin vuoden 2018 raportin mukaan suosituin sijoituskohde Afrikassa ja Marokko kokeekin toimivansa sijoittajille porttina Afrikan markkinoille. Uutisoitu 20.6.2018 
 
 

Vapaakauppasopimukset tuottaneet tulosta Marokossa

 
Marokon pääministeri El Othmanin mukaan useat maan sopimat vapaakauppasopimukset esimerkiksi Euroopan Unionin kanssa ovat olleet hyödyksi Marokon taloudelle. Hän pitää sopimuksia yhtenä tärkeänä syynä sille, että vienti Marokosta voi tällä hetkellä paremmin kuin aikaisemmin. Hänen mukaansa vapaakauppasopimuksilla on positiivinen vaikutus niin pienten ja keskisuurten yritysten tuloksiin kuin maan kansainväliseen sijoitukseen maailman markkinoilla. Marokko on herättänyt viimeisen kymmenen vuoden aikana kiinnostusta erityisesti auto-, ilmailu-, sekä elintarviketeollisuuksiensaralla. Uutisoitu21.6.2018 
 
 

Agadiriin kehitteillä uusi turistikeskus konsepti

 
Agadiriin on suunnitteilla keskus, joka toisi kaupunkiin uudenlaisia aktiviteetteja turisteille. Hanketta varten on varattu noin 50 miljoonaa euroa ja sen avulla pyritään erottumaan muista Atlantin rannikon turistikohteista Marokossa sekä elävöittämään kaupungin keskustaa entisestään tarjoamalla jotain kaikille kiinnostuksenkohteista ja iästä riippumatta. Alueelle kehitetään tieteeseen, kulttuuriin, oppimiseen ja turismiin painottuvaa tekemistä. Lisäksi tavoitteena on panostaa enemmän ympäristöteemoihin ja luonnonsuojeluun. Agadir on suosittu rantalomakohde ja esimerkiksi lentoyhtiö Norwegian aloittaa sinne suorat lennot Helsingistä marraskuussa. Uutisoitu 20.6.2018
 
 

ENERGIA

 
 

Nigerian ja Marokon maakaasuputki: mahdollisuudet projektin toteutukseen julki heinäkuussa

 
Nigerian presidentin Rabatin vierailun aikana kesäkuussa allekirjoitettiin kolme yhteistyösopimusta, joista yksi koski Nigerian ja Marokon välille suunniteltua maakaasuputkea. Kaasuputken toteutettavuustutkimuksen on määrä valmistua heinäkuussa. Jos hanke toteutetaan, tehdään se pienempinä osaprojekteina. Kokonaisuudessaan projektiin on arvioitu menevän enimmillään 25 vuotta. Valmiin infrastruktuurin on tarkoitus kuljettaa kaasua Nigeriasta Länsi-Afrikkaan ja Marokkoon, mutta myös Eurooppaan. Maakaasuputken on tarkoitus kulkea Atlantin valtameressä ja Länsi-Afrikan mailla on mahdollisuus liittyä verkkoon. Uutisoitu 19.6.2018
 

Marokko pyrkii kehittämään ja monipuolistamaan kaivosalan toimintaansa

 
Marokon ympäristö-, energia- ja kaivosministeriö on julkaissut tutkimuksen kaivosalan kehittämiseksi. Fosfaattituotantoa lukuun ottamatta tilanne sektorilla on heikko ja uudistuksia kaivataan, jotta tuotantoa saataisiin tehostettua ja monipuolistettua. Marokko on tärkeä fosfaatin tuottaja ja OCP Group on yksi maailman suurimmista fosfaattia ja lannoitteita tuottavista yrityksistä, mutta muiden mineraalien tuotanto on vähäistä ja siksi strategiaa tulee päivittää. Kaivosalan strategia vuodelta 2013 tavoitteli sektorin liikevaihdon kolminkertaistamista lähes 10 miljoonaan euroon (15 miljardiin dirhamiin), tutkimus- ja kehitystyön sijoitusten kymmenkertaistamista ja työpaikkojen määrän kaksinkertaistamista yli 30 000 työpaikkaan. Ministeriön mukaan useille uudistuksille olisi tarvetta, jotta vuoden 2013 strategian tavoitteita saataisiin edistettyä. Investointeja tarvitaan kaivosalan tutkimukseen ja kehittämiseen. Myös lainsäädännölliset puitteet ja työntekijöiden olosuhteet kaipaisivat uudistuksia. Uutisoitu 26.6.2018
 

Marokolla kiinnostusta kansainväliselle yhteistyölle kaivosbisneksen parissa

 
Marokon kansallinen hiilikaivos – virasto Onhym (l’Office national des hydrocarbures et des mines) pyrkii aktiivisesti lisäämään sijoittajien kiinnostusta. Tavoitteena on parantaa hiilivety ja kaivos – teollisuuden vetovoimaa sekä marokkolaisten että ulkomaisten sijoittajien keskuudessa. Yhteistoiminnalle ulkopuolisen tahon kanssa olisi nyt kiinnostusta. Tällä hetkellä etsinnässä on konsultointitoimisto, jolla olisi ennalta erityisosaamista kaivos- ja öljynporaustoiminnasta ja etenkin strategista ja hallinnollista osaamista kaivos- ja hiilivetysektorilla. Konsultin halutaan avustavan Onhymiä uuden strategian toteutuksessa ja sen toiminnan kehityksessä.  Tarkoituksena on erityisesti lisätä kaivos- ja hiilivetyteollisuuden näkyvyyttä kansainvälisesti ja herättää ulkomaisten sijoittajien kiinnostus Marokkoa kohtaan. Hankkeeseen on varattu noin 1,2 miljoonaa euroa. Uutisoitu 15.6.2018
 
 

Maailmanpankilta huomattava lisätuki Marokon aurinkovoimalakompleksille

 
Maailmanpankki ilmoitti myöntävänsä 125 miljoonan dollarin lisätuen Marokossa kesken oleville Noor Midelt I ja II – aurinkoenergiavoimalahankkeille. Kyseessä on jo toinen Noor – aurinkovoimalakonseptin hanke, joka tulee valmistuessaan olemaan vielä suurempi kuin edeltäjänsä. Ensimmäinen voimaloista, Noor Ouarzazate, on tällä hetkellä maailman suurin aurinkovoimala. Marokon tarkoituksena on panostaa jatkossa yhä enenevissä määrin aurinko- ja tuulivoimaan sekä vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Tavoitteena on tuottaa 52 % maan sähköstä uusiutuvista energianlähteistä vuoteen 2030 mennessä. Uutisoitu 14.6.2018
 
 

EBRD:n rahoittama yksityinen tuulivoimalakeskus toimintaan Marokon Khalladissa

 
Khalladissa sijaitsevan 120 megawatin tuulivoimalakeskuksen tavoitteena on vähentää suurissa määrin maan hiilidioksidipäästöjä. Hankkeen taustalla rahoittajana toimi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki, EBRD ja CTF eli ilmasto sijoituksiin keskittynyt rahasto Clean Technology Fund. Sopimus projektista tehtiin vuonna 2015 ja voimala aloitti toimintansa joulukuussa 2017. Kyseessä on ensimmäinen yksityinen energiahanke Marokossa, johon valtiolta ei ole saatu tukea ja jolle sähkön myynti valtion siirtoverkkoon on sallittu. Uutisoitu 2.7.2018
 
 

TULEVIA YRITYSTAPAHTUMIA

 
Africa IT Expo (Aitex) järjestetään tänä vuonna kolmatta kertaa Rabatissa 4.-5. lokakuuta. Tapahtuman järjestää informaatioteknologiaan, telekommunikaatioon ja offshoringiin erikoistunut yhtiö Apebi. Lisätietoa http://africaitexpo.ma/en/ 
 
POLLUTEC MAROC – tapahtuma Casablancassa esittelee lokakuussa ympäristön teknologiaa ja –palveluita sekä teollisuuden että julkisen sektorin tarpeisiin. Lisätietoa https://www.pollutec-maroc.com/ 
 
Marrakech Air Show, 24.-27.10.2018, Marrakech. Lisätietoa http://en.imas-aero.com/ 
 
EneR Event, 24.-27.10.2018, Casablancassa jo seitsämättä kertaa järjestettävät uusiutuviin energialähteisiin keskittyvät kansainväliset messut. Lisätietoa https://www.eventseye.com/fairs/f-ener-event-16019-1.html 
 
 
 

AVOIMET KILPAILUTUKSET JA TARJOUSPYYNNÖT

 
1) Casablancan kaupunki kerää kiinnostuksen ilmaisuja suurkaupungin jätehuollon järjestämisessä: kyseessä jopa neljännes Marokon kotitalousjätteistä
 
Casablancan kaupunki kutsuu kansainvälisiä yrityksiä ilmaisemaan kiinnostuksensa tarjouskilpailuun Casablancan alueen kotitalousjätehuollon, arvouttamisen ja kaatopaikkakeskuksen järjestämiseksi. 
 
Hankkeen tavoiteltu laajuus kattaa 25 prosenttia kaikesta Marokon kotitalousjätteestä. 
 
Ilmoitukset kiinnostuksesta osallistua kohteen tarjouskilpailuun tulee jättää ennen 25. Heinäkuuta 2018, kello 12.00 Suomen aikaa.
 
Vain kiinnostuksensa ilmaisseet hakijat, jotka täyttävät liitteessä ilmoitetut edellytykset, huomioidaan myöhemmin avattavassa tarjouskilpailussa.
 
Lisätietoa: http://www.casaprestations.ma/wp-content/uploads/2018/06/Avis-AMI-FR-01CC2018.pdf
 
 
2) Kansainvälinen tarjouskilpailu Casablancan jätteidenkeruun järjestämiseksi 
 
Tarjouskohde pitää sisällään ja hoitaa seuraavia tehtäviä:
 
-Kotitalous-, bio- ja muiden jätteiden kerääminen, kuljettaminen, sekä purkaminen julkisille kaatopaikoille
-Teiden (mukaan lukien jalkakäytävät, katuojat ja aukiot), julkisten alueiden puhtaanapito ja huolto
-Muut edellä mainittuihin liittyvät palvelut
 
Tarjoukset tulee jättää ennen 4. Syyskuuta 2018, klo 13.00 Suomen aikaa.
 
Lisätietoa kohteesta http://www.casaprestations.ma/fr/ (linkin tiedot ranskaksi). Tiedoston voi ladata myös otsikon “Avis d’appel International à la concurrence N° 01/CC/2018 Pour la Gestion Déléguée des Service de Propreté” alta osoitteesta http://www.casaprestations.ma/fr/login/.
 
 

MUUT UUTISET

 
Norwegian aloittaa suorat lennot Agadiriin
 
Lentoyhtiö Norwegian aloittaa tulevana talvikautena suorat lennot Helsinki-Vantaalta Marokon Agadiriin. Lennot aloitetaan marraskuun lopulla. Yhtiö lisää myös lentojaan Marrakechiin. Uutisoitu 30.5.2018
 
 
Rabatin lähetystö nyt LinkedIn –palvelussa
Löydät meidät nyt myös LinkedIn:stä, jossa julkaisemme ajankohtaisia markkinauutisia ja liiketoimintamahdollisuuksia, sekä autamme suomalaisia ja marokkolaisia toimijoita verkostoitumaan: Embassy of Finland in Rabat
 
 
 
 
 
 

 

Average (0 Votes)
No comments yet. Be the first.