Country outlook
Market area:
Industry:

Marokon Team Finland – uutiskooste

06.08.2018

 

Heinäkuu 2018

TALOUS JA INVESTOINNIT 

Positiivinen tulos toisen vuosineljänneksen osalta Suunnittelun korkean tason komissio (HCP) on julkaissut julkilausuman. Sen mukaan Marokon kansallinen talous on noussut 3 %:lla vuoden 2018 toisella neljänneksellä. Talous pysyi samalla tasolla kuin huhtikuussa 2018. Edellisellä vuosineljänneksellä tulos oli kasvanut 3,2 % ja maatalouden lisäarvon nousu oli 3,1 %. Muilla aloilla toiminta on hidastunut hieman, minkä osoittaa 3 % kasvu edellisen vuosineljänneksen 3,3 % sijaan. Viennin kokonaistulos oli myös positiivinen ja se nousi toukokuun lopussa 10 % valuuttaviraston mukaan. Nousua kokivat lähes kaikki sektorit, mutta etenkin ilmailu- (21,4 %) ja autoteollisuuden (17,5 %), fosfaatin ja sen johdannaisten tuotannon (9,8 %), sekä tekstiili- ja nahkateollisuuden (3,2 %) nousu vaikutti positiivisesti tulokseen. Uutisoitu 5.7.2018

L'ONEE osaksi Länsi-Afrikan talousyhteisön markkinoita

L'ONEE, marokkolainen sähkönjakelufirma, aloittaa sähkön myynnin ECOWAS – eli Länsi-Afrikan talousyhteisön alueella. Tavoitteena on luoda verkosto, jonka avulla sähkönjakelu helpottuu koko läntisen Afrikan alueella. Abderrahim El Hafidi, yrityksen toimitusjohtaja, vieraili Cotounoussa Beninissä CEDEAO:n järjestämässä julkistamisseremoniassa. Vierailullaan hän toi mm. ilmi ONEE:n halukkuuden lisätä yhteistyötä myös Länsi-Afrikan muiden sähköfirmojen kanssa. Uutisoitu 4.7.2018

Julkisiin arvopaperisijoituksiin keskittyneet järjestöt tekivät hyvää tulosta vuoden alussa

Julkisten arvopaperisijoituksien toimintaan keskittyneet järjestöt Marokossa ovat olleet erittäin aktiivisia osakemarkkinoilla tämän vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana. Yhteissijoitusyritykset edustavat lähes 39 prosenttia markkinoilla vaihdettujen osakkeiden määrästä. Marokon pääomamarkkinaviraston (AMMC) julkaisi juuri sijoittajien profiileita koskevan raportin, jonka mukaan keskusyksikön kauppa oli laskenut 27 % vastaavasta ajankohdasta vuonna 2017. Uutisoitu 17.7.2018

Novares Marokolle tuntuva avustus EBRD:ltä

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD) myönsi 16,5 miljoonan euron lainan autoteollisuuden osia valmistavalle Novares Marokolle. EBRD:n hanke rahoittaa etenkin Peugeot PSA tehdasta Kenitrassa ja Renaultin tehdasta Tangerissa. Rahoituksella on myös määrä kouluttaa yli 180 nuorta. Kyseessä on kolmas EBRD:n rahoittama autoteollisuuteen keskittyvä hanke Marokossa.  Uutisoitu 13.7.2018

Kiinalainen vanneyritys avaa tehtaansa Marokkoon

Kiinalainen vanteita valmistava yritys Citic Dicastal levittää toimintaansa Afrikkaan ja avaa tehtaansa Marokkoon. Kyseessä on 350 miljoonan euron suuruinen investointi, joka tuo mukanaan 1200 uutta työpaikkaa Kenitraan, Pohjois-Marokkoon. Tehtaan on määrä tuottaa vuodessa noin 6 miljoona alumiinivannetta, joista 90 % kohdistetaan vientiin. Citic Dicastalin toimitusjohtaja Xu Zuo kertoi, että yhteistyötä odotetaan innolla ja Marokkoon valmisteilla olevasta tehtaasta halutaan tehdä erittäin moderni. Rakentamiseen arvioidaan menevän maksimissaan 10 kuukautta ja tavoitteena on, että tehdas aukeaisi vuoden 2019 loppuun mennessä. Uutisoitu 27.7.2018

Marokko nimettiin ANIMA – verkoston seuraavan kauden puheenjohtajaksi

Marokko on valittu ANIMA – investointiverkoston puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi (2019–2021). ANIMA on monikansallinen yhteistyöfoorumi Välimeren alueen taloudelliselle kehitykselle, jonka päämaja sijaitsee Ranskan Marseillessa. ANIMA – verkostoon kuuluu 75 jäsentä 22 eri maasta Euroopan ja Välimeren-alueella, mm. aluehallinnon toimijoita, yrittäjäliittoja, innovaatiokeskuksia, sijoittajia ja tutkimuslaitoksia.

         

 YMPÄRISTÖ

Maailmanpankki kannustaa marokkolaisia yrityksiä uusiutuvan energian käyttöön

Cluster solaire työstää Small Grant Program – nimellä (SGP) kulkevaa projektia Maailmanpankin kanssa, jonka tavoitteena on kannustaa aurinkoenergian varastoinnin ja jakelun kehittämistä. Hanke on kohdistettu Tunisialle, Jordanialle, Palestiinalle ja etenkin Marokolle. Julkistamistilaisuus pidettiin Casablancassa 24. heinäkuuta. Projektiin on valitaan mukaan marokkolaisia teollisuuden toimijoita, jotka voisivat hyötyä tästä avustuksesta ja jotka olisivat kiinnostuneita kehittämään aurinkoenergian hyödyntämistä teollisuudessa. Maailmanpankki ei ole vielä määrittänyt yksittäisen tuen suuruutta, mutta se voi nousta jopa 80 000 dollariin yritystä kohden. Hankkeeseen pääsee mukaan viisi yritystä, jotka valitaan myöhemmin erillisellä valintaprosessilla. Rahallisen avustuksen lisäksi heille tarjotaan teknistä apua, jonka avulla tarvittavat varusteet saadaan hankittua ja asennettua. Uutisoitu 26.7.2018

Marokko mukaan Maailman ympäristörahaston neuvoston jäseneksi

Marokko nimettiin Pohjois-Afrikan edustajaksi Maailman ympäristörahaston neuvostoon (FEM) Vietnamissa pidetyssä tapaamisessa 24.–26. kesäkuuta. Kauden on määrä kestää kaksi vuotta. Neuvostoon valitaan jäseniä 32 jäsenmaasta kautta kohden. Tapaamisia järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Uutisoitu 6.7.2018
 

TURISMI

Marrakech houkuttelee turisteja

Turismi Marrakechissa on lisääntynyt vuoden alusta räjähdysmäisesti. Saapuvien turistien määrä on kasvanut 16,5 %, joka tarkoittaa lähes 1,3 miljoona turistia. Kesäkuussa tulos oli kaikista voimakkaimmin nousujohteista, sillä ramadanin jälkeen turistien määrä kasvoi. 54 %:n kasvu oli kuitenkin huomattavasti odotettua suurempi. Vuoden 2016 YK:n ilmastokokous vaikutti positiivisesti kaupungin maineeseen ja matkanjärjestäjät useista maista ovatkin aloittaneet viime vuosina matkojen järjestämisen Marrakechiin. Uutisoitu 27.7.2018


MUUT UUTISET

EU:n uusi sääntely koskien offshoringia ja henkilötietojen suojaa täytäntöön hiljalleen myös Marokossa

Henkilötietosuojaa käsittelevä kansallinen komissio (CNDP) julkaisi yhteistyössä Euroopan unionin kanssa selvityksen marokkolaisen sääntelynlähentämisestä kohti eurooppalaista uutta offshoring-sääntelyä. Sääntely koskee henkilötietojen siirtämistä. Selvitystä käsitellyt seminaari pidettiin Rabatissa 4. heinäkuuta.  Marokon laki pitää sisällään useita kohtia, jotka ovat ristiriidassa eurooppalaisen sääntelyn kanssa. Jos uuteen yleissäännöstöön ei voida sopeutua, Marokkoa uhkaavat monet sisämarkkinoiden taloudelliset esteet. Myös Euroopan markkinoille pääsy voi vaikeutua. Tämän vuoksi useat EU:n ulkopuoliset maat ovat muuttaneet lakejaan turvatakseen kaupankäynnin EU-maiden kanssa. Uutisoitu 6.7.2018

Vuoden 2017 langattoman yhteyden toimivuus indeksi julki

Marokon sijoitus langattoman yhteyden toimivuuden indeksissä tippui vuonna 2017. Indeksi käsittää yhteensä 163 valtioita ympäri maailmaa. Se arvioi valtioita sen mukaan miten erinäiset langattoman internetin toimivuuteen vaikuttavat tekijät toteutuvat niissä.  Pisteytykseen vaikuttavat perusrakenteiden olemassaolo, taloudelliset resurssit, käyttäjien valmiudet ja saatavana olevan verkon sisältö ja palvelut.  Vuonna 2016 Marokko sijoittui Pohjois-Afrikan valtioista toiseksi, mutta viime vuonna sen sijoitus tippui kolmanneksi. Sijoituksestaan huolimatta se sai paremmat kokonaispisteet kuin edellisen vuoden indeksissä, joten kehitystä on havaittavissa. Muista Pohjois-Afrikan maista Marokon edelle sijoittuivat Libya ja Tunisia. Marokon sijoitusta verrattuna muihin maailman valtioihin pääsee tarkastelemaan alla olevasta linkistä. Uutisoitu 22.7.2018

Linkki kaikkien maiden pisteisiin: https://www.mobileconnectivityindex.com/

Marokon kuningas puhui korruption vastaisen työn puolesta

Kuningas Mohammed VI:n piti Afrikan unionin kokouksessa puheen korruptiosta ja sen vastaisesta toiminnasta. Vaikka maanosan keskimääräinen kasvuvauhti oli 5,5 % vuosina 2005–2015, korruptio hidastaa sen vauhtia voimakkaasti. Afrikan kehityspankin (AfDB) mukaan korruptio maksaa Afrikalle tällä hetkellä 148 miljardia dollaria vuodessa. Tähän lisätään vielä 60 miljardia dollaria, jotka ovat peräisin laittomista rahoituslähteistä. Uutisoitu 3.7.2018

Kalastussopimus allekirjoitettiin viimein Marokon ja EU:n välillä

Marokon ja EU:n välinen kalastuskumppanuuden jatkosopimus solmittiin perjantaina 20. heinäkuuta kolmen kuukauden neuvotteluiden jälkeen. Jatkosopimuksessa eurooppalaisille aluksille annetaan oikeus seilata ja kalastaa Marokon merialueilla. EU tulee hyötymään suuresti sopimuksesta, sillä sallitun kalastetun saaliin määrä nousee uudessa sopimuksessa entiseen verrattuna. Sopimuksen lainvoimaisuus odottaa vielä Euroopan parlamentin, Marokon parlamentin sekä EU-jäsenmaiden parlamenttien hyväksyntää. Uutisoitu 23.7.2018

Marokon naisjohtajat loistivat vertailussa muihin Afrikan maihin nähden

10 marokkolaista naista sijoittui tämän hetken 50 vaikuttavimman afrikkalaisen naisjohtajan joukkoon. Listan liike-elämän vaikutusvaltaisimmista naisista oli laatinut Jeune Afrique -aikakauslehti. Marokon lisäksi Etelä-Afrikasta listalle nousi 10 henkilöä ja Nigeriasta 9. Palkinnon sai muun muassa Oulmès kivennäisvesiyhtiön johtaja Miriem Bensaleh-Chaqroun, teollisuusinfrastruktuurin jakeluun keskittyneen OCP:n varapuheenjohtaja Ghislane Guédira Bennouna sekä elintarvikealayritys Diana Holdingin puheenjohtaja Rita Maria Zniber. Mukana oli myös muita teollisuus- ja vakuutusalan johtajia, sekä muun muassa mobiiliverkko-operaattori Inwin toimitusjohtaja. Uutisoitu 4.7.2018

 

Average (0 Votes)
No comments yet. Be the first.