Country outlook
Market area:
Industry:

Surinamessa mahdollisuuksia suomalaisille metsä-, bioenergia- ja ekoturismisektoreiden yrityksille

13.04.2018
Maailman metsäisin maa, Suriname, on kiinnostunut metsäyhteistyöstä Suomen kanssa. Suriname tarjoaa suomalaisille metsäalan yrityksille mahdollisuuksia muun muassa metsä-, bioenergia- ja ekoturismisektoreilla. Surinamen valtio on myös kiinnostunut suomalaisesta metsäalan koulutuksesta sekä luonnonpuistojen ja luontoturismin lisäämisestä.
Surinamen pinta-alasta 93 % on metsää ja se on osa Amazonin ekosysteemiä. Surinamessa on paljon käyttämättä olevaa maatalousmaata ja kaivosalueita, joista metsä on kaadettu. Valtio pyrkii vähentämään trooppista metsäkatoa ja metsien rappeutumista. Surinamen valtio haluaisikin saada metsän kaadosta kärsineet alueet istutettua metsänhoidon piiriin, jotta niitä voitaisiin tieteellisesti kestävällä tavalla hyödyntää, eikä lisää neitseellistä metsää kaadettaisi. Tähän Suomelta toivotaan apua.

Surinamen valtio on erittäin kiinnostunut siitä, mitä Suomen metsäsektorin yrityksillä olisi tarjottavana. Valtio on erityisesti kiinnostunut saamaan tietoa öljyä korvaavan puupohjaisen bioenergian tarjoamista mahdollisuuksista. Myös ekoturismia ja muita mahdollisuuksia monipuolistaa taloutta halutaan kehittää, jotta sademetsät saadaan säilytettyä. Suriname haluaa tavoittaa Suomesta metsä-, bioenergia- ja ekoturismisektoreista kiinnostuneita yrityksiä. Hallitus omistaa 90 % metsämaasta ja antaa ei-suojeltuja alueita hyötykäyttöön konsessioina. 

Surinamen metsä- ja maankäyttöasioista vastaava ministeri Roline Samsoedien toivoo myös tietoa Suomen metsäalan koulutuksesta (Forest Management Training and Education Programmes), johon Surinamesta voisi mahdollisesti osallistua. 

Myös metsäntutkimus kiinnostaa Surinamessa. Samoin valtio on kiinnostunut hakattujen alueiden uudelleenmetsityksestä sekä luonnonpuistojen ja luontoturismin määrän kasvattamisesta. 

Kyselyt lisätietoja varten sekä yhteydenotot;

Jukka Pietikäinen,
Kiertävä suurlähettiläs Karibian alueella, ulkoministeriö


Average (0 Votes)
No comments yet. Be the first.