Country outlook
Market area:
Industry:

Ukraina houkuttelee investointeja ja panostaa yritystensä kansainvälistymiseen

04.12.2018
Suomen ja Ukrainan hallitustenvälisen talouskomission yhteydessä suomalaisdelegaatio tutustui myös Ukrainan uudehkon investointineuvoston ja vienninedistämistoimiston palveluihin. Suomalaisyritysten kannalta tärkeä tieto on, että kyseiset toimistot auttavat myös ulkomaisia yrityksiä hakemaan Ukrainasta sopivaa partneria esimerkiksi alihankintaa, yhteistyöyritystä tai mahdollisia investointeja ajatellen. Palvelut ovat ilmaisia.

 

Pari vuotta sitten perustettu Ukrainan investointineuvosto toimii Ukrainan suurimpien investoijien yhdyssiteenä ja sen taustavoimiin kuuluvat presidentin lisäksi mm. pääministerin kanslia, valtiovarainministeriö, maatalousministeriö ja energiaministeriö. Tehtävä on promovoida Ukrainaa investointi- ja matkailukohteena.

Investointitoimiston syyskuussa 2018 Suomen suurlähetystölle antaman arvion mukaan Ukrainaan virtaa nyt yhä enemmän ulkomaisia yrityksiä. Tällä hetkellä markkinoille hakeutuu mm. suuria jälleenmyyntiketjuja, kuten uusimpina IKEA ja H&M.  Eniten ulkomaisia sijoituksia kohdistuu uusiutuvaan energiaan, IT-teollisuuteen, maataloussektorille ja infrastruktuuriin (muun muassa rautatiet ja lentokenttätoiminta, jonka osalta voidaan todeta matkustajaliikenteen 23% kasvu vuonna 2017). Myös valmistavaan teollisuuteen kohdistuu aiempaa enemmän ulkomaista pääomaa. EU – Ukraina –assosiaatiosopimuksen lisäksi Ukrainan vapaakauppasopimukset Kanadan, Israelin ja Turkin kanssa luovat uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi saksalaisyritykset ovatkin jo hyvin aktiivisia mm. vientiin tarkoitetun autojen varaosatuotannon siirtämisessä Ukrainaan.

Ukrainan BKT kasvaa tällä hetkellä noin 3% vuosivauhtia. Investointineuvoston arvion mukaan tämä ei ole vielä riittävästi, mutta koska myös reaalipalkat kasvavat, jää yhä useammilla rahaa myös kulutukseen.

Ukrainassa infrastruktuuri on lähtökohtaisesti valtion tai kuntien omistamaa. Jotta tarvittavia institutionaalisia muutoksia voitaisiin toteuttaa, tarvitaan ulkomaisten yritysten sijoituksia. Investointineuvoston mukaan hankalin ongelma tällä hetkellä on pääomien puute. Ukrainan kansallispankki on viime vuosien tiukalla rahapolitiikallaan onnistunut vakauttamaan maan pankkisektoria, mutta pankkien mahdollisuudet rahoittaa yrityksiä ovat hyvin rajoittuneita. Yrityslainojen korkotaso on tiukasta rahapolitiikasta johtuen 20% tienoilla. Monet pankit kärsivät suuria tappioita Krimin sekä Donetskin ja Luhanskin menetysten seurauksena, ja kestänee vielä muutaman vuoden, ennen kuin pankkien vakavaraisuustilanne paranee.

 

Lähtökohtaisesti uudistusten ja modernisointiprosessien takaajana Ukrainassa onkin jonkin kansainvälisen rahoituslaitoksen, kuten EBRD:n tuki. Pienemmässä mittakaavassa investointilainoja myöntää myös esimerkiksi Pohjoismaiden ympäristörahasto NEFCO. Ukrainan investointineuvosto toivookin, että ulkomaiset pankit ja rahoituslaitokset voisivat kehittää Ukrainan markkinoille myös kokonaan uudenlaisia rahoitusmalleja.  

Vuoden 2018 alussa Ukrainassa säädettiin laki yksityistämisestä. Lain henki on, että investoijien etuja suojellaan. Valtionyritysten joukossa on edelleen firmoja, joissa voidaan sanoa olevan tehottomuutta, korruptiota ja poliittisia kytköksiä. Yksityistämiskysymystä ei kuitenkaan tule sekoittaa yrityshallinnon uusimiseen (law on corporate governance), joka on niin ikään uudistunut. Kaikkinainen avoimuus koetaan tärkeäksi, esimerkiksi julkisissa hankinnoissa. Valtionyritysten myynnistä yksityisille sijoittajille ei odoteta niinkään suuria tuloja, vaan ennen kaikkea modernisointiprosesseja. Marras-joulukuussa 2018 on odotettavissa ensimmäinen suuri yksityistämishuutokauppa energia-alalla.

Ukrainan valtion oma budjetti on edelleen hyvin niukka. Viime vuosina on kuitenkin siirrytty periaatteeseen, jonka mukaan yritetään mieluummin hoitaa jokin kokonaisuus kerralla oleellisesti parempaan kuntoon, kuin rahoittaa pienillä summilla korjaustarpeita sieltä täältä. Valtionyritysten lisäksi klinikoiden, koulujen, yliopistojen ja muun julkisen sektorin toimijoiden rahoitustarve valtiolta on huutava.

Tällä hetkellä Ukrainassa nautitaan vuosina 2015-2016 tehtyjen rakenneuudistusten hedelmistä. Suurten muutosten toimeenpano lainsäädäntövaiheesta käytäntöön vie muutaman vuoden, joten yrityssektoria hyödyttäviä muutoksia on tulossa lähiaikoina lisää. Yritysten kannalta merkittävää on myös se, että Ukrainan makrotalous on vakautumassa.   Koulutettua työvoimaa on hyvin tarjolla, lisäksi palkkataso on edullinen. Kaiken kaikkiaan voisi todeta, että Ukrainan yrityselämän osalta myös jo käynnistynyt myönteinen kierre alkaa vaikuttaa, kun ulkomaiset yritykset jakavat myönteisiä kokemuksia toisilleen. Ukrainaan on myös perustettu myös nk. "Business Ombudsman", johon yritykset voivat vedota jos ne kokevat tulleensa väärin kohdelluksi.

Lukuisia haasteitakin Ukrainan yritysilmapiirissä on toki edelleen. Ukrainan investointineuvosto arvioi, että kehityskulku riippuu ensiksikin hyvin suurelta osin IMF:n tukiohjelmasta, mitä ilman ei voida taata makrotaloudellista vakautta. Tukiohjelma on ehdollinen, yhdeksi keskeiseksi ehdoksi on asetettu kysymys kaasun kuluttajahinnoista, mikä taas on lähestyvien vaalien vuoksi varsin epäsuosittu aihe parlamentissa. 

Toinen keskeinen kysymys on pääomien saatavuus. Ukrainassa toimivien pankkien talletuskannasta 65% on valtiollista, eikä pankeilla ole kykyä lainoittaa yrityksiä, joten lainaa voidaan saada lähinnä kansainvälisistä lähteistä ja kehitysinstituutioista.    

Kolmas suuri haaste on oikeuslaitoksen edelleen heikko toiminta. Uusia tuomareita on nimitetty, mutta uudistukset eivät vielä ylety alempiin tuomioistuimiin. Tuomareiden palkkojen nosto tekee tuomiolaitoksista aiempaa itsenäisempiä, mutta uusien tuomarisukupolvien koulutus vie muutamia vuosia. Yrityksiltä kuuluu jo hieman parempaa palautetta myös tuomioistuimiin liittyen.

Neljäs yleisesti tunnistettu ongelmakohta on Ukrainan tullin heikko toiminta. Monet sijoittajat tähtäävät vientiin, minkä vuoksi hyvä tullausmenettely olisi keskeistä.   Korruptiota ja avoimuuden puutetta esiintyy paljon, mikä luo epäreiluja kilpailutilanteita yritysten välille.

Hiljattain toimintansa aloittanut Ukrainan vienninedistämistoimisto (Export Promotion Office, EPO) toimii puolestaan Ukrainan talousministeriön alaisuudessa. Sen tehtävä on auttaa ukrainalaisyrityksiä kansainvälisille markkinoille. Päätoimintamuodot ovat yritysten vientikoulutus ja -neuvonta, businessmahdollisuuksien kartoittaminen, business to government-toiminta ja naisten yrittäjyyden edistäminen. Toimiston palvelut ovat yrityksille maksuttomia.

Suomalaisyritysten kannalta tärkeä tieto on, että EPO auttaa myös ulkomaisia yrittäjiä hakemaan Ukrainasta sopivaa partneria. Tällä tavoin yritykset auttavat toisiaan arvonlisän muodostamisessa. Palvelu on myös suomalaisyrityksille ilmainen. Käytännössä yhteydenoton jälkeen toimisto tekee ulkomaiselle yritykselle palveluehdotuksen, mikä käydään läpi puhelinneuvottelussa. Sen jälkeen laaditaan lista sopivista partnereista ja avustetaan yritysten tutustumistapaamisen järjestämisessä. Yhden palvelupyynnön käsittelyaika on 6-8 viikkoa.

Vienninedistämistoiminnon mukaan ulkomaisten yritysten kannattaa suunnata Ukrainaan, koska maan edullisella hintatasolla tuotantokuluja saadaan helposti alas. Ukrainan talous kasvaa ja yhteisyrityksillä saadaan arvonlisää.   Toki on varauduttava siihen, että liiketoimintojen perustamiseen kuluu aikaa ja rahaa. Ukraina tarjoaa myös EU:n ja muiden suurten markkinoiden maantieteellisen läheisyyden sekä koulutetun ja motivoituneen työvoiman.

Sektoreita, jotka Ukrainassa tällä hetkellä kasvavat nopeimmin, ovat IT- ja peliteollisuus, ruoanjalostussektori, mekaaninen insinöörityö ja koneala. Esimerkiksi IT-puolella Ukrainassa toimii yli 1500 yritystä ja 100 000 IT-spesialistia, joista 20% yli 7 vuoden työelämäkokemuksella. Yli 100 ulkomaista yhtiötä on siirtänyt ohjelmointitoimintojaan Ukrainaan, joukossa mm. Skype, eBay, Samsung, Ericsson ja Microsoft. Maataloussektori työllistää 25% Ukrainan väestöstä ja maassa on yli 2000 elintarvikealan yritystä. Businessmahdollisuuksia on esimerkiksi eläin- ja kasviöljyteollisuudessa, lihan- ja maidonjalostuksessa, leipomoteollisuudessa, pakkausteollisuudessa sekä panimo- ja viinialalla.

Mekaaninen insinöörityö ja koneala on Ukrainassa perinteisesti vahva, työllistäen niin ikään 25% työvoimasta. Vuosittain Ukrainassa valmistuu 130 000 insinööriä vuosittain ja maassa on Euroopan suurin litiumvaranto. Autokomponenttitehtaita on 38. Rautatierakennus, maatalouskonerakennus, komponenttiteollisuus, itseliikkuvat ajoneuvot ja laivanrakennus ovat perinteisintä osaamista.

 

YHTEYSTIEDOT:

Ukrainan investointineuvosto / Office of the National Investment Council, Parus Business center, 2 Mechnikova Street / 18th floor, 01601 Kyiv, Ukraine https://m.facebook.com/UkraineInvest. Phone +38 (044) 498 77 75, e-mail: office@nicouncil.org.ua

Ukrainan vienninedistämistoimisto / Export Promotion Office, www.epo.org.ua; 12/2 Hrushevskogo st, office 369, Kyiv, Ukraine. Phone: +38 (044) 253 61 31, e-mail: info@epo.org.ua.

 

Average (0 Votes)
No comments yet. Be the first.