Country outlook
Market area:
Industry:

Yhteiskuntavastuu Argentiinassa

17.02.2017
Taustamuistiossa on tietoa vastuullisesta liiketoiminnasta Argentiinassa sekä mitä Argentiinassa toimivien tai maahan investointeja suunnittelevien yritysten kannattaa ottaa huomioon esimerkiksi työlainsäädäntöön, korruptioon, maankäyttöön, ihmisoikeuksiin ja ympäristökysymyksiin liittyen.

​​

 
Asenteet ulkomaisia investointeja kohtaan ovat huomattavasti suotuisampia Mauricio Macrin hallituksen johtamassa Argentiinassa kuin ennen. Maan talous on avautunut kansainvälisille markkinoille, ja hallitus toivoo suorien ulkomaisten sijoitusten virtausta maahan. Korruptio on Argentiinaa pitkään vaivannut ongelma, johon nykyinen hallitus on pyrkinyt puuttumaan lainsäädännöllisten uudistusten avulla. Olosuhteet sijoituksille näyttäisivät siis olevan paranemassa, mutta myönteinen kehitys on vielä alkuvaiheessa. Maan taloudellisen vakauden on vielä lisäännyttävä ja näyttöjä pitkäjänteisyydestä saadaan vasta tulevaisuudessa.​
Average (0 Votes)
No comments yet. Be the first.